FN Plzeň - Onkologická a radioterapeutická klinika
FN Plzeň - Interní oddělení
FN Plzeň - Oční klinika
FN Plzeň - Dermatovenerologická klinika
FN Plzeň - Neonatologické oddělení
FN Plzeň - Dětská klinika
FN Plzeň - Urologická klinika
FN Plzeň - Klinika zobrazovacích metod
FN Plzeň - Anesteziologicko-resuscitační oddělení
FN Plzeň - Chirurgická klinika
FN Plzeň - Chirurgické oddělení
FN Plzeň - Kardiologické oddělení
FN Plzeň - Porodnice
FN Plzeň - Infekční klinika
// Zveme všechny zájemce o tanec a hudbu na 15.ples FN Plzeň - 13.února 2015 // Čtěte svým dětem každý den // Zveme chny zájemce o tanec a hudbu na 15.ples FN Plzeň - 13.února 2015 // Dobré skutky ve FN najdete v odkazu Různé,.s dobrým srdcem //Děkovné dopisy od spokojených pacientů v sekci Různé //