FN Plzeň - Onkologická a radioterapeutická klinika
FN Plzeň - Interní oddělení
FN Plzeň - Oční klinika
FN Plzeň - Dermatovenerologická klinika
FN Plzeň - Neonatologické oddělení
FN Plzeň - Dětská klinika
FN Plzeň - Urologická klinika
FN Plzeň - Klinika zobrazovacích metod
FN Plzeň - Anesteziologicko-resuscitační oddělení
FN Plzeň - Chirurgická klinika
FN Plzeň - Chirurgické oddělení
FN Plzeň - Kardiologické oddělení
FN Plzeň - Porodnice
FN Plzeň - Infekční klinika
Andělé na dětské hemato-onkologii měli mnoho podob // Probíhá Evropský týden testování HIV // Kníry ve FN Plzeň podporují akci Movember // Přesnější testy v diagnostice karcinomu prostaty // Telemedicína zachraňuje lidské životy // Plzeňští indiáni se stali patrony dětských pacientů // Viktoriáni nadělovali dětem a děti Viktoriánům // FN Plzeň má jedno z nejmodernějších laboratorních pracovišť v ČR // Dobré skutky ve FN najdete v odkazu Různé, .....s dobrým srdcem //Děkovné dopisy od spokojených pacientů v sekci Různé //