FN Plzeň - Onkologická a radioterapeutická klinika
FN Plzeň - Interní oddělení
FN Plzeň - Oční klinika
FN Plzeň - Dermatovenerologická klinika
FN Plzeň - Neonatologické oddělení
FN Plzeň - Dětská klinika
FN Plzeň - Urologická klinika
FN Plzeň - Klinika zobrazovacích metod
FN Plzeň - Anesteziologicko-resuscitační oddělení
FN Plzeň - Chirurgická klinika
FN Plzeň - Chirurgické oddělení
FN Plzeň - Kardiologické oddělení
FN Plzeň - Porodnice
FN Plzeň - Infekční klinika
26.5. CHAT - Bolest a pohyb z pohledu fyzioterapie // FN Plzeň je první nemocnicí v ČR s hybridním zobrazením PET/MRI // Započala výstavba nového heliportu, děkujeme za pochopení s komplikacemi při parkování v lochotínském areálu //26.5. CHAT - Bolest a pohyb z pohledu fyzioterapie// Myslete na prevenci onkologických onemocnění // Sladké poděkování na dětském HOO //26.5. CHAT - Bolest a pohyb z pohledu fyzioterapie// Pacienti jsou se službami a péčí FN Plzeň spokojeni //26.5. CHAT - Bolest a pohyb z pohledu fyzioterapie // Laser na stomatologické klinice pomáhá //26.5. CHAT - Bolest a pohyb z pohledu fyzioterapie// Denní stacionář pro seniory je otevřený pro nové klienty //26.5. CHAT - Bolest a pohyb z pohledu fyzioterapie //