FN Plzeň - Onkologická a radioterapeutická klinika
FN Plzeň - Interní oddělení
FN Plzeň - Oční klinika
FN Plzeň - Dermatovenerologická klinika
FN Plzeň - Neonatologické oddělení
FN Plzeň - Dětská klinika
FN Plzeň - Urologická klinika
FN Plzeň - Klinika zobrazovacích metod
FN Plzeň - Anesteziologicko-resuscitační oddělení
FN Plzeň - Chirurgická klinika
FN Plzeň - Chirurgické oddělení
FN Plzeň - Kardiologické oddělení
FN Plzeň - Porodnice
FN Plzeň - Infekční klinika
Plzeňští Viktoriáni předali dar pro seniory ve FN Plzeň //Nová technika při vyšetření prsu // 3.3..CHAT - Chronická rána // Tablety pro léčbu i pro zábavu//Laser na stomatologické klinice pomáhá//Nová technika při vyšetření prsu // 3.3..CHAT - Chronická rána// Návštěvy ve FN Plzeň jsou zatím bez omezení // Laser na stomatologické klinice pomáhá // V únoru obdrží bezpříspěvkoví dárci krve dárek //Návštěvy ve FN Plzeň jsou zatím bez omezení // Dobré skutky ve FN najdete v odkazu Různé,.s dobrým srdcem // V únoru obdrží bezpříspěvkoví dárci krve dárek // Tablety pro léčbu i pro zábavu // Laser na stomatologické klinice pomáhá // 3.3..CHAT - Chronická rána// Plzeňští Viktoriáni předali dar pro seniory ve FN Plzeň //Děkovné dopisy od spokojených pacientů v sekci Různé //