FN Plzeň - Onkologická a radioterapeutická klinika
FN Plzeň - Interní oddělení
FN Plzeň - Oční klinika
FN Plzeň - Dermatovenerologická klinika
FN Plzeň - Neonatologické oddělení
FN Plzeň - Dětská klinika
FN Plzeň - Urologická klinika
FN Plzeň - Klinika zobrazovacích metod
FN Plzeň - Anesteziologicko-resuscitační oddělení
FN Plzeň - Chirurgická klinika
FN Plzeň - Chirurgické oddělení
FN Plzeň - Kardiologické oddělení
FN Plzeň - Porodnice
FN Plzeň - Infekční klinika
1.10. Otázky kolem rakoviny - přednáška pro veřejnost //Kapka naděje nadělovala // Vzpomínky na dětství // Průvodce pomáhá pacientům dojít k cíli //1.10. Otázky kolem rakoviny - přednáška pro veřejnost // Kapka naděje nadělovala // Slovenský prezident byl pacientem FN Plzeň // 1.10. Otázky kolem rakoviny - přednáška pro veřejnost // FN Plzeň je první nemocnicí v ČR s hybridním zobrazením PET/MRI // 1.10. Otázky kolem rakoviny - přednáška pro veřejnost // Nejmenší pacienti budou mít nové vyhřívané postýlky //