FN Plzeň - Onkologická a radioterapeutická klinika
FN Plzeň - Interní oddělení
FN Plzeň - Oční klinika
FN Plzeň - Dermatovenerologická klinika
FN Plzeň - Neonatologické oddělení
FN Plzeň - Dětská klinika
FN Plzeň - Urologická klinika
FN Plzeň - Klinika zobrazovacích metod
FN Plzeň - Anesteziologicko-resuscitační oddělení
FN Plzeň - Chirurgická klinika
FN Plzeň - Chirurgické oddělení
FN Plzeň - Kardiologické oddělení
FN Plzeň - Porodnice
FN Plzeň - Infekční klinika
1.6.- otevření nového pracoviště MR v areálu FN Bory // 2.6. CHAT - Melanom // FN Plzeň je první nemocnicí v ČR s hybridním zobrazením PET/MRI // Započala výstavba nového heliportu, děkujeme za pochopení s komplikacemi při parkování v lochotínském areálu //2.6. CHAT - Melanom // Myslete na prevenci onkologických onemocnění // Sladké poděkování na dětském HOO //2.6. CHAT - Melanom // Pacienti jsou se službami a péčí FN Plzeň spokojeni //2.6. CHAT - Melanom // Laser na stomatologické klinice pomáhá //1.6.- otevření nového pracoviště MR v areálu FN Bory // 2.6. CHAT - Melanom // Denní stacionář pro seniory je otevřený pro nové klienty //2.6. CHAT - Melanom //