FN Plzeň - Onkologická a radioterapeutická klinika
FN Plzeň - Interní oddělení
FN Plzeň - Oční klinika
FN Plzeň - Dermatovenerologická klinika
FN Plzeň - Neonatologické oddělení
FN Plzeň - Dětská klinika
FN Plzeň - Urologická klinika
FN Plzeň - Klinika zobrazovacích metod
FN Plzeň - Anesteziologicko-resuscitační oddělení
FN Plzeň - Chirurgická klinika
FN Plzeň - Chirurgické oddělení
FN Plzeň - Kardiologické oddělení
FN Plzeň - Porodnice
FN Plzeň - Infekční klinika
28.4.CHAT - Gynekologická onemocnění // 28.4. - Klinika pracovního lékařství zve zájemce // Denní stacionář pro seniory je otevřený // 29.4. - Nutriční onkologický den // Myslete na preveci onkologických onemocnění // Sladké poděkování na dětském HOO // Pacienti jsou se službami a péčí FN Plzeň spokojeni // Plzeňští Viktoriáni předali dar pro seniory ve FN Plzeň //Nová technika při vyšetření prsu // Tablety pro léčbu i pro zábavu // Laser na stomatologické klinice pomáhá //21.4.CHAT - Nedoslýchavost// Nová technika při vyšetření prsu // Denní stacionář pro seniory je otevřený pro nové klienty // Tablety pro léčbu i pro zábavu //Denní stacionář pro seniory je otevřený //28.4.CHAT - Gynekologická onemocnění //Děkovné dopisy od spokojených pacientů v sekci Různé //