FN Plzeň - Onkologická a radioterapeutická klinika
FN Plzeň - Interní oddělení
FN Plzeň - Oční klinika
FN Plzeň - Dermatovenerologická klinika
FN Plzeň - Neonatologické oddělení
FN Plzeň - Dětská klinika
FN Plzeň - Urologická klinika
FN Plzeň - Klinika zobrazovacích metod
FN Plzeň - Anesteziologicko-resuscitační oddělení
FN Plzeň - Chirurgická klinika
FN Plzeň - Chirurgické oddělení
FN Plzeň - Kardiologické oddělení
FN Plzeň - Porodnice
FN Plzeň - Infekční klinika
Daruj krev, daruješ naději //Nové léčebné metody na Chirurgické klinice // Unikátní přístroj pro léčbu žlučových kamenů //Nové přístrojové vybavení Centra vývojové péče// Nové pracoviště MR v areálu FN Bory // FN Plzeň je první nemocnicí v ČR s hybridním zobrazením PET/MRI // Započala výstavba nového heliportu, děkujeme za pochopení s komplikacemi při parkování v lochotínském areálu // FN získala 1.cenu v soutěži Cena hejtmana společenské odpovědnosti// Nejmenší pacienti budou mít nové vyhřívané postýlky //Nový přístroj pro léčbu žlučových kamenů // Pacienti jsou se službami a péčí FN Plzeň spokojeni // Laser na stomatologické klinice pomáhá // Nové pracoviště MR v areálu FN Bory // Denní stacionář pro seniory je otevřený pro nové klienty //