FN Plzeň - Onkologická a radioterapeutická klinika
FN Plzeň - Interní oddělení
FN Plzeň - Oční klinika
FN Plzeň - Dermatovenerologická klinika
FN Plzeň - Neonatologické oddělení
FN Plzeň - Dětská klinika
FN Plzeň - Urologická klinika
FN Plzeň - Klinika zobrazovacích metod
FN Plzeň - Anesteziologicko-resuscitační oddělení
FN Plzeň - Chirurgická klinika
FN Plzeň - Chirurgické oddělení
FN Plzeň - Kardiologické oddělení
FN Plzeň - Porodnice
FN Plzeň - Infekční klinika
31.3. CHAT - Dárcovství krve // Děti dětského domova obdarovali malé pacienty // Pacienti jsou se službami a péčí FN Plzeň spokojeni // 31.3. CHAT - Dárcovství krve // Plzeňští Viktoriáni předali dar pro seniory ve FN Plzeň //Nová technika při vyšetření prsu // Tablety pro léčbu i pro zábavu // 31.3. CHAT - Dárcovství krve // Laser na stomatologické klinice pomáhá // Nová technika při vyšetření prsu // Laser na stomatologické klinice pomáhá // Dobré skutky ve FN najdete v odkazu Různé,.s dobrým srdcem // Tablety pro léčbu i pro zábavu // Laser na stomatologické klinice pomáhá // 31.3. CHAT - Dárcovství krve// Plzeňští Viktoriáni předali dar pro seniory ve FN Plzeň //Děkovné dopisy od spokojených pacientů v sekci Různé //