FN Plzeň - Oční klinika
FN Plzeň - Dermatovenerologická klinika
FN Plzeň - Neonatologické oddělení
FN Plzeň - Dětská klinika
FN Plzeň - Urologická klinika
FN Plzeň - Klinika zobrazovacích metod
FN Plzeň - Anesteziologicko-resuscitační oddělení
FN Plzeň - Chirurgická klinika
FN Plzeň - Chirurgické oddělení
FN Plzeň - Kardiologické oddělení
FN Plzeň - Porodnice
FN Plzeň - Infekční klinika
Od úterý 29.dubna 2014 začínáme komunikaci s veřejností formou Zdravých úterků // Zdravé zuby ve zdravé Plzni zazáří 22.dubna // Pečujme o své zdraví, je vzácné // Univerzitní upír velmi pomohl // Úžasný koncert hudební skupiny Kryštof na dětské hemato-onkologii // Dobré skutky ve FN Plzeň najdete v odkazu ...... s dobrým srdcem // Průzkum potvrdil spokojenost pacientů // Holohlavé panenky pomáhají // Transfuzní oddělení děkuje všem dárcům za mimořádnou pomoc v lednu a únoru 2014 // Strážníci Městské policie Plzeň reagovali na výzvu // Biskup František Radkovský potěšil nemocné // FN Plzeň získala prvenství v léčbě pomocí mesenchymálních kmenových buněk //