FN Plzeň - Onkologická a radioterapeutická klinika
FN Plzeň - Interní oddělení
FN Plzeň - Oční klinika
FN Plzeň - Dermatovenerologická klinika
FN Plzeň - Neonatologické oddělení
FN Plzeň - Dětská klinika
FN Plzeň - Urologická klinika
FN Plzeň - Klinika zobrazovacích metod
FN Plzeň - Anesteziologicko-resuscitační oddělení
FN Plzeň - Chirurgická klinika
FN Plzeň - Chirurgické oddělení
FN Plzeň - Kardiologické oddělení
FN Plzeň - Porodnice
FN Plzeň - Infekční klinika
Stanovené postupy při podezření výskytu viru eboly // Jmenování nového ředitele FN Plzeň // O předporodní kurzy je velký zájem // Velmi děkujeme všem dárcům // 16.narozeniny oslavené opět ve FN // Čestí lékaři jsou vícemistry ve fotbale // Vzpomínka na primáře Vladimíra Kozu // Sportovci věnovali dětským pacientům tablety // Dárci krve mohou vyhrát // Štastná rodina vyléčené Lucinky věnovala dárky // Některá odborná pracoviště mají o prázdninách omezený provoz svých ambulancí // Ředitelka fakultní nemocnice se rozloučila s kolegy // Kapka naděje darovala speciální lůžko // Děkovné dopisy od spokojených pacientů v sekci Různé // Dobré skutky ve FN Plzeň najdete v odkazu.....s dobrým srdcem // Odpovědi na různé otázky našich Zdravých úterků najdete v odkazu CHAT