FN Plzeň - Onkologická a radioterapeutická klinika
FN Plzeň - Interní oddělení
FN Plzeň - Oční klinika
FN Plzeň - Dermatovenerologická klinika
FN Plzeň - Neonatologické oddělení
FN Plzeň - Dětská klinika
FN Plzeň - Urologická klinika
FN Plzeň - Klinika zobrazovacích metod
FN Plzeň - Anesteziologicko-resuscitační oddělení
FN Plzeň - Chirurgická klinika
FN Plzeň - Chirurgické oddělení
FN Plzeň - Kardiologické oddělení
FN Plzeň - Porodnice
FN Plzeň - Infekční klinika
Přejeme všem lidem dobré vůle krásné prožití vánočních svátků ve zdraví a šťastný rok 2015 //Plzeňští Indiáni strávili krásné odpoledne s malými pacienty // Andělé na dětské hemato-onkologii měli mnoho podob //Přejeme všem lidem dobré vůle krásné prožití vánočních svátků ve zdraví a šťastný rok 2015 // Přesnější testy v diagnostice karcinomu prostaty // Telemedicína zachraňuje lidské životy // Dobré skutky ve FN najdete v odkazu Různé, .....s dobrým srdcem //Děkovné dopisy od spokojených pacientů v sekci Různé //