Kariéra ve FN Plzeň

Kariéra ve FN Plzeň

< zpět na výběr kategorií
PracovištěKategorieÚvazekProvoz
Odbor léčebné výživy a stravování
OLVaS - Bory
pracovník stravovacího provozu1,0jednosměnný
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
KCH RES
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Klinika anest., resuscit. a intenz. med.
KARIM - lůžka
sanitář - § 420,3nepřetržitý
Útvar náměstka pro LPP
OKP - Oddělení klinické psychologie
OKP
psycholog - § 431,0jednosměnný
Klinika anest., resuscit. a intenz. med.
KARIM - anestezie Bory
všeobecná sestra - § 51,0jednosměnný
Klinika anest., resuscit. a intenz. med.
KARIM - anestezie Lochotín
všeobecná sestra - § 51,0jednosměnný
Klinika anest., resuscit. a intenz. med.
KARIM - anestezie Lochotín
všeobecná sestra - § 51,0jednosměnný
Klinika anest., resuscit. a intenz. med.
KARIM - Akutní zóna
THP1,0jednosměnný
Obchodně-technický odbor
OTO - Oddělení radiologické fyziky
radiologický fyzik - § 251,0jednosměnný
Dětská klinika
DK - Lůžka kojenci a batolata
dětská sestra - § 50,5nepřetržitý
Klinika ortopedie a traumatologie
KOTPÚ - Lůžka D - jednodenní artroskopie
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Klinika ortopedie a traumatologie
KOTPÚ - JIP
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Hematologicko-onkologické oddělení
HOO - Laboratoř
zdravotní laborant - § 91jednosměnný
Neonatologické oddělení
NEON - JIRP
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka A
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
I. interní klinika
1IK - Lůžka A
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
II. interní klinika
2IK - Ambulance
příjmová ambulance
sanitář - § 421nepřetržitý
II. interní klinika
2IK - Lůžka 1.patro
lůžka 1. patro
ošetřovatel - § 361nepřetržitý
Oční klinika
OČNÍ - Ambulance
všeobecná sestra - § 50,5jednosměnný
Operační sály Lochotín
OSL - Hlavní operační trakt Lochotín
OSL - CH
sanitář - § 420,6nepřetržitý
Klinika ortopedie a traumatologie
KOTPÚ - Lůžka C - dětská ortopedie
kombinované oddělení dospělá + dětská část
sanitář - § 421jednosměnný
Operační sály Lochotín
OSL - Hlavní operační trakt Lochotín
sanitář - § 420,2jednosměnný
Operační sály Lochotín
OSL - Hlavní operační trakt Lochotín
sanitář - § 420,2jednosměnný
Klinika pracovního lékařství
KPL - ambulance Lochotín
lékař1jednosměnný
Klinika pracovního lékařství
KPL - ambulance Lochotín
lékař1jednosměnný
Klinika pneumologie a ftizeologie
PNE - JIP
sanitář - § 421,000nepřetržitý
Chirurgické oddělení
CHIRO - operace na OS
sanitář - § 421nepřetržitý
Odbor investiční výstavby
OIV - Oddělení stavebních oprav
THP1jednosměnný
Otorhinolaryngologická klinika
ORL - Operační sály lokální
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Útvar ekonomického náměstka
EN - Oddělení manažerských informací
Projektant informačních a komunikačních systémů
THP1,0jednosměnný
Kardiochirurgické oddělení
KCH operace na COS
úsek perfuziologie
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
KCH RES
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Chirurgické oddělení
CHIRO - lůžka B
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Onkologická a radioterapeutická klinika
ORAK - Ambulance
ORAK ambulance, denní stacionář, odběrová a aplikační místnost
všeobecná sestra - § 51,0jednosměnný
Chirurgická klinika
CHK - JIP III (intermediál. pokoj)
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Stomatologická klinika
STOM - Ambulance
ambulance protetiky + pohotovostní provoz ÚPS
všeobecná sestra - § 51.0nepřetržitý
Ústav mikrobiologie
MIKRO - bakteriologie
lékař1,0jednosměnný
Interní oddělení
INTO - lůžka A
lékař1,0nepřetržitý
Anesteziologicko-resuscitační oddělení
ARO - resuscitační lůžka
lékař1nepřetržitý
Gynekologicko-porodnická klinika
GPK - Lůžka II.A
porodní asistentka - § 61nepřetržitý
Klinika ortopedie a traumatologie
KOTPÚ - JIP
všeobecná sestra - § 50,200nepřetržitý
Chirurgická klinika
CHK - JIP II
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Dětská klinika
DK - Lůžka kojenci a batolata
lékař0,9nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH operace na COS
KCH - operační sály
všeobecná sestra - § 51jednosměnný
Chirurgické oddělení
CHIRO - JIP
Bory
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Útvar náměstka pro LPP
OKP - Oddělení klinické psychologie
OKP
psycholog - § 430,4jednosměnný
Chirurgické oddělení
CHIRO - operace na OS
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka B
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Útvar náměstkyně pro OP
NPOP - Pobytová sociální péče 3
praktická sestra - § 21b1,0nepřetržitý
Gynekologicko-porodnická klinika
GPK - Lůžka I.B
porodní asistentka - § 60,253nepřetržitý
Geriatrické oddělení
GERI - Geriatrie A
lůžka
ošetřovatel - § 361nepřetržitý
Geriatrické oddělení
GERI - Geriatrie A
lůžka A
sanitář - § 421nepřetržitý
Chirurgické oddělení
CHIRO - JIP
Bory
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Útvar náměstka pro LPP
NLPP - Prakt. lékař pro děti a dorost
Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost - Bory
lékař0,5jednosměnný
Neonatologické oddělení
NEON - JIRP
porodní asistentka - § 61nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
KCH RES
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Operační sály Lochotín
OSL - Hlavní operační trakt Lochotín
OS Chirurgie
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Dětská klinika
Výrobna kojenecké stravy n.s. 9100
dětská sestra - § 50,6jednosměnný
Oddělení léčebné rehabilitace
RHC - Lůžka
lékař1nepřetržitý
Onkologická a radioterapeutická klinika
ORAK - Lůžka C
ORAK lůžka C
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
Interní oddělení
INTO - režijní středisko
lékař1nepřetržitý
II. interní klinika
2IK - Lůžka 1.patro
všeobecná sestra - § 50,3nepřetržitý
Provozní odbor
PO - Úsek správy tepelných sítí L
měření a regulace
pracovník údržby1jednosměnný
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
KCH RES
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Chirurgické oddělení
CHIRO - lůžka B
Bory
všeobecná sestra - § 51,000nepřetržitý
Úsek ředitele
ÚŘED - Útvar ředitele Bory
Architekt kybernetické bezpečnosti
THP0,5jednosměnný
Chirurgické oddělení
CHIRO - lůžka A
Bory
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Klinika ortopedie a traumatologie
KOTPÚ - Lůžka B - traumatologie
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
sanitář - § 421nepřetržitý
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka B
dětská sestra - § 51nepřetržitý
Gynekologicko-porodnická klinika
GPK - Lůžka I.B
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Neonatologické oddělení
NEON - JIP
dětská sestra - § 50,5nepřetržitý
Obchodně - lékárenský odbor
OLO - LÉKL Lochotín nemocnice
Lékárna Lochotín - nemocniční část
farmaceut1jednosměnný
Obchodně - lékárenský odbor
OLO - LÉKL Lochotín nemocnice
farmaceutický asistent - § 191jednosměnný
Klinika pneumologie a ftizeologie
PNE - spánková laboratoř - lůžka
lékař0,8nepřetržitý
Onkologická a radioterapeutická klinika
ORAK - Ambulance
ORAK ambulance denní stacionář
všeobecná sestra - § 51jednosměnný
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka JIP
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Útvar náměstkyně pro OP
NPOP - Pobytová sociální péče 1
praktická sestra - § 21b1nepřetržitý
I. interní klinika
1IK - Ambulance
Ambulance centrálního příjmu - vedoucí lékař
lékař1jednosměnný
Klinika pneumologie a ftizeologie
PNE - lůžka B
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Klinika pneumologie a ftizeologie
PNE - ambulance
všeobecná sestra - § 51jednosměnný
II. interní klinika
2IK - Lůžka 1.patro
ošetřovatel - § 361nepřetržitý
II. interní klinika
2IK - JIP
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
II. interní klinika
2IK - JIP
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka JIP
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
I. interní klinika
1IK - Lůžka A
praktická sestra - § 21b1nepřetržitý
Kardiologická klinika
KARD - Kardiologická JIP
všeobecná sestra - § 50,773nepřetržitý
Útvar náměstka pro LPP
OKP - Oddělení klinické psychologie
OKP
psycholog - § 430,8jednosměnný
Anesteziologicko-resuscitační oddělení
ARO - resuscitační lůžka
lékař0,2jednosměnný
Oddělení léčebné rehabilitace
RHC - Lůžka
lékař1jednosměnný
Útvar náměstka pro LPP
OKP - Oddělení klinické psychologie
Odd. klinické psychologie
psycholog - § 431jednosměnný
Klinika ortopedie a traumatologie
KOTPÚ - Ambulance
lékař1,jednosměnný
Klinika zobrazovacích metod
KZM - Úsek nukleární medicíny
lékař0,4nepřetržitý
Gynekologicko-porodnická klinika
GPK - Lůžka I.B
porodní asistentka - § 60,5nepřetržitý
Chirurgické oddělení
CHIRO - lůžka C
všeobecná sestra - § 50,4nepřetržitý
Stomatologická klinika
STOM - Lůžka (ÚČOCH)
lékař0,74nepřetržitý
Anesteziologicko-resuscitační oddělení
ARO - DIOP
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Interní oddělení
INTO - ambulance
všeobecná sestra - § 50,5jednosměnný
Útvar náměstka pro LPP
OKP - Oddělení klinické psychologie
Odd. klinické psychologie
psycholog - § 430,75jednosměnný
Chirurgické oddělení
CHIRO - operace na OS
Bory
sanitář - § 420,5nepřetržitý
Chirurgické oddělení
CHIRO - JIP
Bory
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Chirurgické oddělení
CHIRO - JIP
Bory
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Chirurgické oddělení
CHIRO - operace na OS
Bory
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Urologická klinika
UROL - lůžka C
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Klinika pneumologie a ftizeologie
PNE - lůžka B
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Klinika pneumologie a ftizeologie
PNE - Dispenzář - pro vyš. tbc v terénu
všeobecná sestra - § 50,6jednosměnný
Anesteziologicko-resuscitační oddělení
ARO - resuscitační lůžka
všeobecná sestra - § 50,350nepřetržitý
II. interní klinika
2IK - Lůžka 2.patro
sanitář - § 420,5nepřetržitý
Hematologicko-onkologické oddělení
lékař1,0jednosměnný
Operační sály Lochotín
OSL
Chirurgie
všeobecná sestra - § 50,2nepřetržitý
Gynekologicko-porodnická klinika
GPK - Lůžka II.B
porodní asistentka - § 61nepřetržitý
Dětská klinika
DK - JIRP
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Chirurgická klinika
CHK - JIP II
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Onkologická a radioterapeutická klinika
ORAK - Ambulance
ORAK ambulance, denní stacionář
všeobecná sestra - § 50,5jednosměnný
I. interní klinika
1IK - Lůžka A
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Chirurgické oddělení
CHIRO - lůžka C
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Chirurgické oddělení
CHIRO - lůžka C
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - lůžka
ošetřovatel - § 360,5nepřetržitý
Stomatologická klinika
STOM - Stomatologická laboratoř
Stomatologická laboratoř - vedoucí úseku
zubní technik - § 161.0jednosměnný
Operační sály Lochotín
OSL - Hlavní operační trakt Lochotín
sanitář - § 420,5jednosměnný
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka JIP
všeobecná sestra - § 50,253nepřetržitý
Psychiatrická klinika
adiktolog
všeobecná sestra - § 50,7jednosměnný
Odbor léčebné výživy a stravování
OLVaS - Oddělení nutriční výživy
ONV Lochotín
nutriční terapeut - § 151jednosměnný
Oddělení klinické farmakologie
OKF - lůžka
lékař0,8jednosměnný
Provozní odbor
PO - Úsek správy tepelných sítí B
pracovník údržby1jednosměnný
Klinika anest., resuscit. a intenz. med.
KARIM - lůžka
všeobecná sestra - § 50,2nepřetržitý
Operační sály Lochotín
OSL - Hlavní operační trakt Lochotín
OS - Neurochirurgie
všeobecná sestra - § 50,6nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - lůžka
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Dětská klinika
DK - JIRP
dětská sestra - § 50,25nepřetržitý
Neonatologické oddělení
NEON - JIRP
lékař1jednosměnný
Neonatologické oddělení
NEON - JIP
lékař1jednosměnný
Dětská klinika
DK - JIRP
dětská sestra - § 51nepřetržitý
Stomatologická klinika
STOM - Ambulance
zubní lékař0,178jednosměnný
Útvar náměstka pro LPP
OKP - Oddělení klinické psychologie
psycholog a klinický psycholog - § 221jednosměnný
Klinika pneumologie a ftizeologie
PNE - lůžka A
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Geriatrické oddělení
lékař1jednosměnný
Urologická klinika
UROL - lůžka B
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Urologická klinika
UROL - lůžka B
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Neonatologické oddělení
lékař1nepřetržitý
Klinika pracovního lékařství
KPL - ambulance Lochotín
lékař0,2jednosměnný
Klinika pracovního lékařství
KPL - ambulance Lochotín
lékař0,5jednosměnný
Obchodně - lékárenský odbor
OLO - LÉKL Lochotín nemocnice
výdej léčiv na nemocnici
farmaceutický asistent - § 197-15,30jednosměnný
Ústav klinické biochemie a hematologie
ÚKBH - hematologická ambulance
lékař1,0jednosměnný
Ústav lékařské genetiky
ÚLG - ambulance
lékař1jednosměnný
Klinika pracovního lékařství
KPL - ambulance Lochotín
lékař0,7jednosměnný