Kariéra ve FN Plzeň

Kariéra ve FN Plzeň

< zpět na výběr kategorií
PracovištěKategorieÚvazekProvoz
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
KCH RES
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Klinika anest., resuscit. a intenz. med.
KARIM - anestezie Lochotín
všeobecná sestra - § 51,0jednosměnný
Klinika anest., resuscit. a intenz. med.
KARIM - anestezie Bory
všeobecná sestra - § 51,0jednosměnný
Klinika anest., resuscit. a intenz. med.
KARIM - anestezie Lochotín
všeobecná sestra - § 51,0jednosměnný
Dětská klinika
DK - Lůžka kojenci a batolata
dětská sestra - § 50,5nepřetržitý
Klinika ortopedie a traumatologie
KOTPÚ - Lůžka D - jednodenní artroskopie
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Klinika ortopedie a traumatologie
KOTPÚ - JIP
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka A
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Neonatologické oddělení
NEON - JIRP
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
I. interní klinika
1IK - Lůžka A
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Oční klinika
OČNÍ - Ambulance
všeobecná sestra - § 50,5jednosměnný
Otorhinolaryngologická klinika
ORL - Operační sály lokální
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
KCH RES
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH operace na COS
úsek perfuziologie
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Chirurgické oddělení
CHIRO - lůžka B
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Chirurgická klinika
CHK - JIP III (intermediál. pokoj)
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Onkologická a radioterapeutická klinika
ORAK - Ambulance
ORAK ambulance, denní stacionář, odběrová a aplikační místnost
všeobecná sestra - § 51,0jednosměnný
Stomatologická klinika
STOM - Ambulance
ambulance protetiky + pohotovostní provoz ÚPS
všeobecná sestra - § 51.0nepřetržitý
Klinika ortopedie a traumatologie
KOTPÚ - JIP
všeobecná sestra - § 50,200nepřetržitý
Chirurgická klinika
CHK - JIP II
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH operace na COS
KCH - operační sály
všeobecná sestra - § 51jednosměnný
Chirurgické oddělení
CHIRO - JIP
Bory
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka B
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Chirurgické oddělení
CHIRO - operace na OS
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Chirurgické oddělení
CHIRO - JIP
Bory
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Dětská klinika
Výrobna kojenecké stravy n.s. 9100
dětská sestra - § 50,6jednosměnný
Operační sály Lochotín
OSL - Hlavní operační trakt Lochotín
OS Chirurgie
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
KCH RES
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Onkologická a radioterapeutická klinika
ORAK - Lůžka C
ORAK lůžka C
všeobecná sestra - § 51,0nepřetržitý
II. interní klinika
2IK - Lůžka 1.patro
všeobecná sestra - § 50,3nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - JIP
KCH RES
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Chirurgické oddělení
CHIRO - lůžka B
Bory
všeobecná sestra - § 51,000nepřetržitý
Klinika ortopedie a traumatologie
KOTPÚ - Lůžka B - traumatologie
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Chirurgické oddělení
CHIRO - lůžka A
Bory
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka B
dětská sestra - § 51nepřetržitý
Neonatologické oddělení
NEON - JIP
dětská sestra - § 50,5nepřetržitý
Gynekologicko-porodnická klinika
GPK - Lůžka I.B
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Onkologická a radioterapeutická klinika
ORAK - Ambulance
ORAK ambulance denní stacionář
všeobecná sestra - § 51jednosměnný
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka JIP
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Klinika pneumologie a ftizeologie
PNE - lůžka B
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Klinika pneumologie a ftizeologie
PNE - ambulance
všeobecná sestra - § 51jednosměnný
II. interní klinika
2IK - JIP
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
II. interní klinika
2IK - JIP
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka JIP
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Kardiologická klinika
KARD - Kardiologická JIP
všeobecná sestra - § 50,773nepřetržitý
Chirurgické oddělení
CHIRO - lůžka C
všeobecná sestra - § 50,4nepřetržitý
Anesteziologicko-resuscitační oddělení
ARO - DIOP
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Interní oddělení
INTO - ambulance
všeobecná sestra - § 50,5jednosměnný
Chirurgické oddělení
CHIRO - operace na OS
Bory
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Chirurgické oddělení
CHIRO - JIP
Bory
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Chirurgické oddělení
CHIRO - JIP
Bory
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Urologická klinika
UROL - lůžka C
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Klinika pneumologie a ftizeologie
PNE - lůžka B
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Klinika pneumologie a ftizeologie
PNE - Dispenzář - pro vyš. tbc v terénu
všeobecná sestra - § 50,6jednosměnný
Anesteziologicko-resuscitační oddělení
ARO - resuscitační lůžka
všeobecná sestra - § 50,350nepřetržitý
Operační sály Lochotín
OSL
Chirurgie
všeobecná sestra - § 50,2nepřetržitý
Dětská klinika
DK - JIRP
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Chirurgická klinika
CHK - JIP II
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Onkologická a radioterapeutická klinika
ORAK - Ambulance
ORAK ambulance, denní stacionář
všeobecná sestra - § 50,5jednosměnný
I. interní klinika
1IK - Lůžka A
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Chirurgické oddělení
CHIRO - lůžka C
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Chirurgické oddělení
CHIRO - lůžka C
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Neurochirurgická klinika
NCH - Lůžka JIP
všeobecná sestra - § 50,253nepřetržitý
Psychiatrická klinika
adiktolog
všeobecná sestra - § 50,7jednosměnný
Klinika anest., resuscit. a intenz. med.
KARIM - lůžka
všeobecná sestra - § 50,2nepřetržitý
Kardiochirurgické oddělení
KCH - lůžka
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Operační sály Lochotín
OSL - Hlavní operační trakt Lochotín
OS - Neurochirurgie
všeobecná sestra - § 50,6nepřetržitý
Dětská klinika
DK - JIRP
dětská sestra - § 50,25nepřetržitý
Dětská klinika
DK - JIRP
dětská sestra - § 51nepřetržitý
Klinika pneumologie a ftizeologie
PNE - lůžka A
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý
Urologická klinika
UROL - lůžka B
všeobecná sestra - § 50,5nepřetržitý
Urologická klinika
UROL - lůžka B
všeobecná sestra - § 51nepřetržitý