1. Plzeňský den imunoterapie v onkologii

Odborníci Onkologické a radioterapeutické kliniky pořádají 1. Plzeňský den imunoterapie v onkologii. Ve čtvrtek 3. května od 9:00 do 15:00 hodin v přednáškovém sále ORAK FN Plzeň. Žádáme ...

Infekční klinika radila …

Studenti Lékařské Fakulty UK v Plzni, pod záštitou IFMSA CZ, Ministerstva zdravotnictví ČR a za podpory Světové a zdravotnické organizace, uspořádali 11. dubna Světový den zdraví v areálu ...

Zdravínek se už zabydlel u nejmenších pacientů

První skřítek Zdravínek byl pověšen v prostorách Dětské kliniky FN Plzeň za přítomnosti ředitelky Nadace 700 let města Plzně paní Aleny Kozákové a autorky Dany Křiváčkové. Postupně se skřítek ...

25.4. Mezinárodní den pro bezpečnost a zdraví při práci

Klinika pracovního lékařství FN Plzeň Vás zve na Den otevřených dveří v rámci Mezinárodního dne pro bezpečnost a zdraví při práci ve středu 25. dubna 2018 od 9:00 do 15:00 hod.

CO VÁS ZAJÍMÁ? ONEMOCNĚNÍ ŽLUČNÍKU - TÉMA NAŠÍ ONLINE PORADNY

V rámci Zdravého úterý přicházely otázky na téma Onemocnění žlučníku do online poradny FN Plzeň, odpovídal lékař Chirurgické kliniky MUDr. Karel Rupert, Ph.D. Žlučník je důležitým ...

Nové mamocentrum se špičkovými přístroji ve FN Plzeň-Lochotín

Minimálním dávkám radiace jsou vystaveny ženy, které podstoupí vyšetření ve specializovaném mamografickém centru Fakultní nemocnice Plzeň – Lochotín, které je součástí Kliniky zobrazovacích metod.....

Omezení vjezdu do areálu FN Plzeň Bory

Z důvodu další části plánované rekonstrukce vjezdů do FN Plzeň Bory dojde od 3. dubna 2018 (06:00 hodin) k uzavírce vjezdu a (výjezdu) Fakultní nemocnice Bory v ulici Edvarda Beneše 13 ...

CO VÁS ZAJÍMÁ? INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ PLIC, TUBERKULÓZA, ZÁPAL PLIC - TÉMA NAŠÍ ONLINE PORADNY

V rámci Zdravého úterý přicházely otázky na téma Infekční onemocnění plic, tuberkulóza, zápal plic do online poradny FN Plzeň, odpovídal vedoucí lékař Kliniky pneumologie a ftizeologie ...

FN Plzeň dostane k pronájmu další městské byty

Město Plzeň pronajme fakultní nemocnici dalších pět městských bytů. Díky tomu může nemocnice novým pracovníkům nabídnout i bydlení, zároveň i stávající zaměstnance motivovat, aby neodcházeli ...

Lékař FN Plzeň získal Cenu hejtmana za záchranu života

MUDr. Petr Šafránek (vedoucí lékař Kliniky pneumologie a ftizeologie) ve středu 21. března 2018 převzal z rukou hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda Cenu hejtmana za záchranu života 2017...