Rozvoj ve FN Plzeň pokračuje i v roce 2018

Rozsáhlá rekonstrukce Centrálního příjmu v lochotínském areálu, zprovoznění nového mamocentra, zahájení rekonstrukce stravovacího provozu na Borech či výstavba nového psychiatrického pavilonu.Tento stručný výčet novinek ve FN Plzeň  doplňuje ředitel MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.: „Probíhají investiční akce menších i větších rozsahů, ale všechny jsou důležité, protože přinesou zkvalitnění služeb a péče, které poskytujeme více jak 1 milionu návštěvníků ročně. Ukazatel celkových výnosů již několik let výrazně narůstá. Jsem přesvědčen, že nemocnice v posledních letech zásadně změnila svou podobu.“

Jednu z  významných akcí popisuje ekonomický náměstek Ing. Viktor Wendler, MBA: „Řadu investic spolufinancujeme z evropských zdrojů či dotací ze státního rozpočtu. Jedna z prvních dokončených akcí v letošním roce bude spuštění provozu nového mamocentra na Lochotíně. Dojde ke spojení mamodiagnostiky borské a lochotínské části nemocnice, s přímou návazností na mnohé diagnostické metody, bioptickou laboratoř a komplexní onkologické centrum. První pacientky budou vyšetřené během měsíce dubna.“

Náměstek pro investice a centrální nákup Ing. Libor Svoboda doplňuje plánované novinky v přístrojovém vybavení: „Pro nový Centrální příjem připravujeme nákup přístrojů pro robotické RTG pracoviště, které bude mít unikátní polohovací a zobrazovací možnosti.“ V rámci ošetřovatelské péče budou viditelnou novinkou nové uniformy zdravotnického personálu a pohodlí pacientů zajistí 912 nových lůžek.

Velký prostor péče je věnovaný nejen pacientům, ale i zaměstnancům. Pravidelným šetření FN Plzeň zjišťuje spokojenost svých zaměstnanců tzv. Kvalitu pracovního života a dalším šetřením je Kvalita očima pacientů.

Výčet novinek uzavírá ředitel  FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.: „Všichni se snažíme o to, aby FN Plzeň byla nemocnicí, která má důvěru mezi pacienty i za hranicemi našeho regionu. Jsme moderní zdravotnické zařízení, které se jako první pracoviště účastní akademické klinické studie zobrazení nádorových onemocnění prostaty na PET/CT a PET/MRI s novým radiofarmakem, díky kterému se přesně zobrazí nádorová tkáň a lékaři mají lepší možnosti v rozhodování o typu léčby. Pokrok v léčebné i ošetřovatelské péči přináší lepší komfort  a úspěšnost v  léčbě pro naše  pacienty.“

Čísla roku 2017:

Ve FN Plzeň pracovalo ke konci loňského roku celkem 4.555 zaměstnanců, o pacienty pečovalo 1.608 všeobecných sester a porodních asistentek a 946 lékařů. Průměrná mzda k 31.12.2017  se ve fakultní nemocnici vyšplhala na 42.961 Kč. Průměrná mzda lékaře činila 82.979 Kč a všeobecné sestry či porodní asistentky 40.455 Kč

 

Loni zde bylo hospitalizováno 70 806 pacientů, bylo provedeno 1 022 731 ambulantních ošetření a ve zdejší porodnici  přišlo na svět 3 360 dětí.  Celkový obrat nemocnice v roce 2017 činil 6 364 miliardy korun a pro rok 2018 je plánován obrat ve výši  6 742 miliard korun.

Stavba Centrálního příjmu je v plném proudu.

 

Vizualizace Centrálního příimu.