Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ve FN Plzeň

Ve čtvrtek 15. března navštívil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch FN Plzeň. V doprovodu ředitele fakultní nemocnice Václava Šimánka navštívil nejprve borský areál, na Lochotíně si prohlédl chirurgické ambulance, probíhající rekonstrukci  centrálního příjmu, Emergency  a lůžkovou část  kliniky KARIM. Další částí programu byla diskuse se   zaměstnanci, setkání s děkanem Lékařské fakulty UK Jindřichem Fínkem  a  návštěvu nemocnice završil oběd v nemocniční kantýně.

(foto zdroj MZ)

Přednosta KARIM Jan Beneš, společně s ředitelem FN Plzeň Václavem Šimánkema a ministrem Adamem Vojtěchem

Beseda se zaměstnanci.

Oběd v jídelně FN Lochotín U dubu