Oddělení klinické farmakologie

 

Charakteristika pracoviště:

 

Pracoviště se zabývá déle než 25 let problematikou angiologie a revmatologie a od r. 1995 též problematikou hyperbarické oxygenoterapie (HBO). Je v těchto oborech akreditované.

 

V oboru  klinické farmakologie je zaměření na činnosti související s vývojem nových léků. Od roku 2016 je pak i nově farmakologická ambulance.

 

V oboru angiologie působí 3 plně kvalifikovaní lékaři v oboru revmatologie taktéž 4 plně kvalifikovaní lékaři. V oboru hyperbarické medicíny jsou 2 kvalifikovaní lékaři. Na universitním pracovišti je vykonávaná výzkumná a výuková činnost.

 

Pracoviště má ambulantní a lůžkovou část s kapacitou 27 lůžek, které se nacházejí na pavilonu 21, v areálu FN Bory.

 

 

 

Lůžková část

 

Pavilon 21, areál FN Bory, 1. patro, Tř. Dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň

 

 

 

Oddělení A, 1. patro:

 

vedoucí lékař MUDr. Tomáš Mádr, staniční sestra Bc. Lenka Vlasáková

 

4 lůžka specializované péče povahy JIP

 

2 lůžka se zvýšeným dozorem

 

Telefonní kontakt: 377 402 309

 

 

 

Oddělení B, 1. patro: 

 

vedoucí lékař MUDr. Jan Zeman, staniční sestra Bc. Martina Langová

 

21 lůžek k hospitalizaci pacientů s cévní a revmatologickou problematikou, obecnou interní problematikou. Pracoviště je vybaveno hyperbarickou komorou k léčbě přetlakovým kyslíkem.

 

Telefonní kontakt: 377 402 988

 

 

 

Specializované ambulance:

 

Pavilon 21, areál FN Bory, přízemí, Tř. Dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň,

 

vedoucí lékař MUDr. David Suchý, PhD., staniční sestra Bc. Naďa Heimrathová

 

 

 

Angiologická (cévní) ambulance:

 

Telefonní kontakt: 377 402 749

 

Ordinační doba Po-Pá 7.00-15.00 hod.

 

Řešena je celá problematika interního angiologického oboru v součinnosti s radiodiagnostickým a chirurgickým oborem. Ošetřováni jsou také pacienti se souvisejícími chorobami -  arteriální hypertenzí,  chronickou ischemickou chorobou, metabolickými chorobami a dalšími komplikacemi aterosklerózy. Je řešena též obecná interní problematika.

 

 

 

Revmatologické ambulance (2 paralelně probíhající ambulance):

 

Telefonní kontakt: 377 402 749

 

Ordinační doba Po-Pá 7.00-15.00 hod.

 

Řešena je komplexní problematika revmatologického interního oboru. Jde o jediné státní zařízení v tomto oboru v západočeské aglomeraci s návazností na vlastní specializovaná lůžka.

 

 

 

Součástí ambulantní části je též 7 denních lůžek.

 

 

 

V pondělí a ve středu je prodloužena pracovní doba revmatologické či angiologické ambulance do 17. hodin dle měsíčního rozpisu služeb, nutno předem objednat na lince 377 402 749.

 

 

 

Hyperbarická komora:

 

Pavilon 21, areál FN Bory, Tř. Dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň

 

vedoucí lékař MUDr. Zdeňka Poklopová, staniční sestra Bc. Lenka Vlasáková

 

Telefonní kontakt: 377 402 645

 

V hyperbarické komoře (nebo také dekompresní komoře) se provádí hyperbarická kyslíková terapie (hyperbaroxie) což je léčebná metoda vedoucí ke zvýšenému okysličení krve.

 

Přehled indikací:

 

Akutní indikace: otrava CO a kouřovými plyny, dekompresní choroba, plynová embolie, akutní traumatická ischémie svalová, těžká anaerobní nebo smíšená bakteriální infekce měkkých tkání, fasciitida, myonekróza, plynatá sněť, reperfúzní syndrom po invazivním cévním výkonu, replantace končetiny.

 

Chronická indikace: viz tabulka níže, včetně maximálního počtu expozic za rok.

 

 

 

Indikace

Maximální počet expozic za rok

Postradiační poškození (osteoradionekróza, nekróza měkkých tkání - cystitida, enteritida, proktitida, hrtan, CNS ap.), prevence při chirurgickém zákroku – implantace na ozářených tkáních, extrakce zubu

60 x

Diabetické defekty

80 x

Ischemické vředy a defekty perzistující navzdory poskytované optimální léčbě

80 x

Neuroblastom IV. stupně

30 x

Náhlá hluchota

40 x

Tinitus

30 x

Problematické kožní štepy a volné svalové laloky

40 x

Refrakterní chronická osteomyelitida

60 x

Algoneurodystrofie

40 x

Vybrané nehojící se infikované defekty navzdory poskytované optimální léčbě

80 x

Akutní uzávěry sítnicové tepny

30 x

Popáleniny nad 20% TBSA st. 2 a více (s výjimkou

hlavy, rukou a hráze)

40 x

Postanoxická encephalopatie

60 x

Cystoidní pneumatóza střeva

40 x

Primář oddělení

MUDr. David Suchý Ph.D.

SUCHYD@fnplzen.cz

Vrchní sestra

Bc. Helena BICANOVÁ

BICANOVAH@fnplzen.cz

Kontakt na sekretariát


Alena Šnebergerová
Tel.: 377 402 239
Fax: 377 423 275
snebergerova@fnplzen.cz

Ordinační doba ambulancí

Angiologická ambulance

Ambulance se nachází v areálu FN Bory, pavilon 21
číslo dveří 5117 příjem pacienta se provádí v kartotéce č.dveří 5114
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:0015:00
Úterý07:0015:00
Středa07:0015:00
Čtvrtek07:0015:00
Pátek07:0015:00

Denní lůžka

Ambulance se nachází v areálu FN Bory, pavilon 21
číslo dveří 5108, 5110 příjem pacienta se provádí v kartotéce č.dveří 5114
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:0015:00
Úterý07:0015:00
Středa07:0015:00
Čtvrtek07:0015:00
Pátek07:0015:00

Funkční vyšetřovna

Ambulance se nachází v areálu FN Bory, pavilon 21
číslo dveří 5103 příjem pacienta se provádí v kartotéce č.dveří 5114
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:0015:00
Úterý07:0015:00
Středa07:0015:00
Čtvrtek07:0015:00
Pátek07:0015:00

Revmatologická ambulance

Ambulance se nachází v areálu FN Bory, pavilon 21
číslo ordinace je 5115 příjem pacienta se provádí v kartotéce č.dveří 5114
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:0015:00
Úterý07:0015:00
Středa07:0015:00
Čtvrtek07:0015:00
Pátek07:3015:00

Revmatologická ambulance

Ambulance se nachází v areálu FN Bory, pavilon 21
číslo ordinace je 5116 příjem pacienta se provádí v kartotéce č.dveří 5114
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:0015:00
Úterý07:0015:00
Středa07:0015:00
Čtvrtek06:3015:00
Pátek07:0015:00