Oddělení imunochemické diagnostiky

Portál - Oddělení imunochemické diagnostiky

Laboratorní příručka

Osvědčení o splnění podmínek Auditu II

Imunoanalýza

O nás

Metodika imunoanalýzy umožňuje stanovovat látky, které se vyskytují ve velmi nízké koncentraci a je proto s výhodou používána ke stanovení hormonů, protilátek, tumorových markerů, metabolitů kostního metabolismu i dalších látek. Rozsah vyšetření je široký, od běžně stanovovaných tyreoidálních hormonů, až po vysoce specializovaná, komplikovaná stanovení, jakými jsou např.katecholaminy. Stanovení jsou prováděna jednak pro FN, ale laboratoř stanovuje řadu analytů jako jediná v kraji a požadavky jsou i z jiných krajů.
Tento obor prochází významným rozvojem, stále jsou na trh uváděné nové sety pro stanovení dalších látek a je nutností, zjistit jejich klinickou validitu, v případě kladného výsledku urychleně uvést do praxe. Vzhledem k rozsahu prováděných vyšetření jsou kladeny extrémní nároky na kvalitu kontroly a naše laboratoř má zajištěnu jak povinnou českou certifikaci, tak i certifikáty americké kontroly kvality a kontroly kvality EU s centrem v Lyonu.

Z historie

Laboratoř existuje od roku 1967, původně provádějící vyšetření jen pro interní kliniku.
V dalším se stala rutinní laboratoří pro potřeby endokrinologie Západočeského kraje. V roce 1986 byl ve spolupráci s genetickým ústavem vyšetření Downova syndromu a VVV bylo to první pracoviště v republice. Obdobně prvním pracovištěm v republice byla laboratoř při vyšetřování nádorových markerů a poruch funkce štítné žlázy v těhotenství.
Počtem 150 -2000 000 vyšetření prováděnými ročně se řadí mezi největší pracoviště v republice.

Vyšetření provádíme v různých materiálech , kromě séra, plasmy a moče i v tělních výpotcích, mozkomíšním moku a tkáních
Běžná vyšetření jsou statimově dostupná během dvou hodin, ostatní vyšetření jsou prováděna levnějším metodami RIA do druhého dne
úzká spolupráce s pracovišti lékařské fakulty, laboratořemi v ČR (FN Hradec Králové, Praha) a výrazná zahraniční spolupráce spojená se společnou publikační činností
publikační a přednášková činnost je ve velkém rozsahu na vnitrostátní i mezinárodní úrovni
úzkým propojením laboratoře s klinikou a výzkumem, prováděním úzce specializovaných vyšetření pro potřeby výzkumu,především grantových projektů, řešených na pracovištích FM. Kromě toho úzká spolupráce při přípravě disertačních PGS, ebeny. Docentských habilitačních prací.

Primář oddělení

Prof. MUDr. Ondřej Topolčan CSc.

TOPOLCAN@fnplzen.cz

Vedoucí zdravotní laborant

Jitka NOVÁKOVÁ

NOVAKOVAJI@fnplzen.cz

Kontakt na sekretariát


Jana Čapková
Tel.: 377 402 948
capkovaj@fnplzen.cz