Omezení vjezdu do areálu FN Plzeň Bory

Z důvodu další části plánované rekonstrukce vjezdů do FN Plzeň Bory dojde od 3. dubna 2018 (06:00 hodin) k uzavírce vjezdu a  (výjezdu)  Fakultní nemocnice Bory v ulici Edvarda  Beneše 13, u budovy ředitelství FN (pavilon č. 16). Provoz pro pěší zůstane bez omezení.

K dispozici je  nový, plně funkční třípruhový vjezdový systém u vrátnice FN Bory 2, ul. Edvarda Beneše 9, areál bývalé vojenské nemocnice. Dosažitelnost pracovišť v celém areálu bude zvýrazněna mobilním značením. Pro plynulost motorizovaného provozu bude otevřen zároveň i  vjezd (a výjezd)“ v zadní části areálu (mezi pav. č. 22 a č. 8). Ukončení této části rekonstrukce je plánováno do 30.června 2018.

 

Děkujeme za pochopení nutných omezení a nezbytných oprav směřujících k výraznému zkvalitnění dopravní obslužnosti Fakultní nemocnice Plzeň – Bory.

Uzavírka vjezdu FN Bory v ulici Edvarda  Beneše 13, u budovy ředitelství FN (pavilon č. 16).

 

Třípruhový vjezd FN Bory 2, ul. Edvarda Beneše 9, areál bývalé vojenské nemocnice.

 

Náhradní vjezd v zadní části areálu FN Bory (mezi pav. č. 22 a č. 8).