Zdravínek se už zabydlel u nejmenších pacientů

První skřítek Zdravínek byl pověšen v prostorách Dětské kliniky FN Plzeň za přítomnosti ředitelky Nadace 700 let města Plzně paní Aleny Kozákové a autorky Dany Křiváčkové. Postupně se skřítek a jeho kamarádi objeví na všech fakultních pracovištích, kde jsou malí pacienti. Zdravínek se narodil 1. června 2017 a dva dny poté byl pokřtěn na Dětském dnu s FN Plzeň, finančně jej podpořil Plzeňský kraj a Nadace 700 let města Plzně. Tento skřítek dohlíží na malé pacienty při jejich vyšetření, hospitalizaci a zároveň je doprovodí třeba až na operační sál. Spoluautorky Dana Křiváčková a Dana Packanová se rozhodly pomocí samolepek, cedulek, her a knížky nazvané Zdravínkovo knížkohraní zpříjemnit dětským pacientům čas, který musí strávit v nemocnici, v prostředí, které je pro ně neznámé.

 

Zdravínek pomůže zaměřit  pozornost na věci, které dítě dokáže pochopit. Kniha nabízí  pohádky, omalovánky, úkoly, písničku, stolní hru a mnoho dalšího ke zkrácení času po dobu v nemocnici. V době, kdy rodič vyřizuje potřebné informace a dotazníky na příjmu nemocnice, zpříjemňuje dítěti  čas.  Fakultní nemocnice  vyrobila, dle návrhů autorek,  pro oba areály (Lochotín a Bory) celkem  200 velkých samolepek, cedulí, zalaminovaných letáků, vytisklo se velké množství pracovních listů a spoluautorky Zdravínkovo knížkohraní dodaly mnoho knih na pracoviště, kde jsou děti ošetřovány či hospitalizovány.

Děkujeme Daně Křiváčkové a Daně Packanové za to, že pomohly Zdravínkovi na svět a přivedly  jej do fakultní nemocnice. Velké díky patří také Nadaci 700 let města Plzně.

 

Na fotografii zleva: spoluautorka Zdravínka Dana Křiváčková, vrchní sestra Dětské kliniky Romana Sedláčková. 

Tisk samolepek.

Ořez samolepek.

Malý pomocník při nalepení samolepek.

Na fotografii zleva: vrchní sestra Dětské kliniky Romana Sedláčková, Zdravínkovo maminka Dana Křiváčková, ředitelka Nadace 700 let města Plzně Alena Kozáková