Infekční klinika radila …

Studenti Lékařské Fakulty UK v Plzni, pod záštitou IFMSA CZ, Ministerstva zdravotnictví ČR a za podpory Světové a zdravotnické organizace, uspořádali 11. dubna Světový den zdraví v areálu obchodního centra Plaza v Plzni. Odborníci z Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň se zapojili do této akce s přesvědčením rozšířit povědomí široké laické veřejnosti v prevenci mnoha zdravotnických oblastech s infekční problematikou. Během dne se podařilo oslovit mnoho zájemců na různá témata. Nejvíce dotazů se týkalo cestovní medicíny. Velké množství lidí ocenilo leták, jak správně vybavit cestovní lékárničku, kde jsou zároveň uvedeny praktické rady pro cestovatele. Zájemci se ptali na doporučené očkování do ciziny. S blížícím se letním obdobím, typickým pro výskyt klíšťat, specialisté odpovídali na několik dotazů s touto tématikou: odstranění klíštěte, očkování a co znamená onemocnění - Klíšťová encefalitida. Zájem byl o informace výskytu hepatitidy, meningokokového onemocnění, HIV infekci a prevenci těchto onemocnění.

Světový den zdraví (WHD) se slaví celosvětově každý rok 7. dubna a to již od roku 1948 na počest výročí založení Světové zdravotnické organizace (WHO), kdy se pořádají různé akce s cílem informovat o zdraví a prevenci.

 

IFMSA je mezinárodní federace asociací studentů medicíny zaměřená především na zvýšení informovanosti široké veřejnosti v oblastech prevence nemocí a zdravého životního stylu.