Den dobrovolníků

Celkem pošesté pomáhali dobrovolníci z firmy Doosan Škoda Power fakultní nemocnici při parkových úpravách a údržbě krytu FN Plzeň.

Velmi si vážíme dlouhodobé spolupráce a  všem účastníkům Dne dobrovolníků Doosan Škoda Power děkujeme za jejich pomoc a dobročinnost.