Ženy, myslíte na prevenci?

Zveme Vás do nového Mamocentra (specializovaného mamografického centra) FN Plzeň – Lochotín, které je součástí Kliniky zobrazovacích metod. Došlo zde ke spojení mamodiagnostiky z borské a lochotínské části nemocnice a zároveň k efektivnějšímu využití přístrojového vybavení a lidského potenciálu. Ročně zde provedeme až 20 tisíc vyšetření. Významnou předností lochotínského areálu je plně funkční komplexní onkologické centrum.

 

Více informací: http://mamocentrum.fnplzen.cz/