Putující transfuzní oddělení

Transfuzní oddělení FN Plzeň poskytuje dárcům krve Tachovska a okolí službu - výjezdové odběry krve v prostorách Oblastního spolku Českého červeného kříže Tachov (dále jen ČČK). V Tachově se bude stavět nová budova pro ČČK, která bude mít i prostory pro dárce. Putující transfuzní oddělení je v ČR málo časté – odběrový zdravotní personál vozí veškeré potřebné zařízení i pomůcky pro odběr vzorků.

Přijďte podpořit dárcovství i Vy.

 

 

Harmonogram plánovaných odběrů dárců krve

                            OS ČČK Tachov

                        (8:30 – 11:30 hod.)

 

 

Měsíc

Datum

Květen

15.5.

29.5.

Červen

12.6.

Září

25.9.

Říjen

9.10.

23.10.

Listopad

6.11.

20.11.

Prosinec

4.12.