Maturity ve FN Plzeň

Budoucí zdravotničtí asistenti alias praktické sestry v těchto dnech skládají praktické maturitní zkoušky ve FN Plzeň. Celkem dvě třídy dívek a chlapců Střední zdravotnické školy Plzeň, maturujících v oboru Zdravotnický asistent pod dohledem odborných vyučujících školy a odborníků z praxe minulý týden pečovalo o vylosované pacienty. Zajišťovalo potřeby pacientů, komunikovalo s nimi i se zdravotnickým personálem a připravovalo si ošetřovatelské plány. I když se jednalo o praktickou zkoušku, museli maturující studenti svou práci prezentovat a zdůvodnit před odbornou maturitní komisí. Při tom se také projevily jejich teoretické znalosti. Maturanti se snažili dokázat, že jsou po čtyřech letech učení připraveni pro zdravotnickou profesi, ať už se jí chystají věnovat hned, jako praktické sestry, nebo po dalším studiu. Spolupráce Střední zdravotnické školy a Fakultní nemocnice probíhá mnoho let.

Zástupkyně náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN Plzeň paní Mgr. Bc. Světluše Chabrová dodává: „Letošní ročníky zdravotnických asistentů právě maturují. Držíme jim palce. Čím lepší výsledky budou mít u maturity, tím lepší budoucí odborníci nastoupí jednou, po dalším studiu, na naše místa. Nejen jako sestřičky všeobecné, ale třeba jako zdravotní laboranti, radiologičtí asistenti, zdravotničtí záchranáři, dentální hygienistky, porodní asistentky a konečně i jako dětské sestry.“

Takže ještě jednou, držíme palce a těšíme se na nové kolegy.

Praktická část maturitní zkoušky na Chirurgické klinice FN Plzeň.

Praktická část maturitní zkoušky na Chirurgické klinice FN Plzeň.

Praktická část maturitní zkoušky na Chirurgické klinice FN Plzeň. 

Praktická část maturitní zkoušky na Chirurgickém oddělení FN Plzeň.

Praktická část maturitní zkoušky na Chirurgickém oddělení FN Plzeň.

Praktická část maturitní zkoušky na Chirurgickém oddělení FN Plzeň.