Hlavní sestry se sešly ve FN Plzeň

Fakultní nemocnice Plzeň se stala dne 15. května 2018 pořadatelem setkání manažerů ošetřovatelské péče – Hlavních sester nemocnic Plzeňského kraje. Pod záštitou ředitele FN Plzeň MUDr. Václava Šimánka, Ph.D., za podpory děkanky Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni doc. PaedDr. Ilony Mauritzové, Ph.D., se zde uskutečnilo setkání garantů ošetřovatelské péče poskytované ve všech lůžkových zdravotnických zařízeních Plzeňského kraje. Uvedené setkání bylo realizováno s jediným cílem – vzájemně propojit a optimalizovat kvalitu poskytované ošetřovatelské péče, prohloubit vzájemné vztahy a zachovat vysokou úroveň kvality poskytované ošetřovatelské péče.

Slovy ředitele FN Plzeň Václava Šimánka: „Naše sestry jsou hybnou silou českých nemocnic, přináší pomoc a úlevu potřebným, určují kvalitu poskytované péče a jsou nám andělem, vždy, když je potřebujeme nejvíce. Patří jim za to moje obrovské poděkování a úcta. Přeji si, aby Fakultní nemocnice měla vždy pro své pacienty i odborné partnery dveře dokořán otevřené a předávala získané informace a poznatky k prospěchu  poskytované péče.“ Setkání manažerů bylo zakončeno prohlídkou nových moderních prostor Fakultní nemocnice a ukázkou specializovaných center.