Dva šeky jedné firmy

Představitelé firmy Assa Abloy Entrance Systems (výrobce a dodavatel automatických dveří a vrat) zavítali do fakultní nemocnice. Ředitel Ing. Radek Poskočil, Ph.D. a HR Country manažerka PhDr. Vladislava Hánová navštívili v pondělí 28. května Dětskou kliniku FN Plzeň. Přednostovi prof. MUDr. Josefovi Sýkorovi, Ph.D. předali 2 šeky, první šek byl finančním darem firmy Assa Abloy ES v hodnotě 57 000 Kč a druhý šek byl finanční sbírkou jejich zaměstnanců ve výši 17 600 Kč. Na své dětství a mládí si zavzpomínali spolu s primářkou MUDr. Zdeňkou Černou a vrchní sestrou Mgr. Romanou Sedláčkovou v útulné herně. Poděkování se ujal ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.

 

Firmě Assa Abloy Entrance Systems přejeme krásné léto a všem zaměstnancům hlavně pevné zdraví.

Na fotografii zleva: ředitel FN Plzeň Václav Šimánek, ředitel Assa Abloy ES Radek Poskočil, přednosta Dětské kliniky Josef Sýkora, primářka Zdeňka Černá, vrchní sestra Romana Sedláčková, HR Country manažerka Assa Abloy Vladislava Hánová