Obhájili jsme externí audit kvality a bezpečnosti

Ve dnech 24. a 25. května 2018 probíhal ve FN Plzeň externí audit plnění požadavků normy ISO 9001 a hodnotících standardů kvality a bezpečí podle vyhlášky č. 102/2012 Sb. Externí auditoři společnosti Tayllor&cox, s.r.o. a České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví, s.r.o. navštívili 10 zdravotnických oddělení a klinik chirurgických a interních oborů včetně Oddělení sociální péče. Zajímali se o činnosti zdravotnických pracovníků na lůžkových stanicích JIP i standardních, operačních sálech, stacionářích a v ambulantních provozech.

A jaké jsou závěry auditorů? Výsledky popisuje vedoucí oddělení Centra řízení kvality Mgr. Nina Müllerová: „Externí auditoři velmi ocenili vážnost a důraz, kterým se všichni věnujeme systému řízení kvality, chování zaměstnanců – jejich erudici a vstřícnost. Na všech navštívených pracovištích se setkali s milým a přátelským přijetím. Pochválili vysoce nastavenou úroveň kvality a bezpečí  FN Plzeň, její informační systémy, personální oblast včetně provádění adaptačních procesů, hodnocení zaměstnanců a měření spokojenosti zaměstnanců (široké benefity). Jako ocenění této perfektní práce bude naše nemocnice navržena na cenu - Kvalitní a bezpečná nemocnice“.Zároveň zmínili několik drobných doporučení, která budou bezprostředně projednána.

Jménem pana ředitele a vrcholového vedení FN Plzeň děkujeme všem zaměstnancům, kteří se auditu zúčastnili i se na něm jakkoli podíleli za přispění k jeho kladnému výsledku.

 

Zahájení externího auditu.