Cenu převzala vrchní sestra hematologicko-onkologického oddělení

Vrchní sestra Hematologicko-onkologického oddělení FN Plzeň  Bc. Eva Bystřická převzala Cenu Florence Nightingalové za rozvoj ošetřovatelství za rok 2017 na slavnostním setkání 23. května 2018. Ceny ve čtyřech kategoriích každoročně uděluje Česká asociace sester při příležitosti výročí narození průkopnice moderního ošetřovatelství Florence Nightingalová, tato žena se zásadně zasloužila o rozvoj zdravotní péče ve světě. Cílem ceny Florence Nightingalové je upozornit na mimořádné činy v ošetřovatelství a podobných oborech a vzdát hold těm, kteří v uplynulém roce nebo v rámci dlouholeté praxe významně přispěli k rozvoji oboru.

Evu Bystřickou nominovala PhDr. Jitka Krocová, předsedkyně plzeňského regionu České asociace sester a Mgr. Darja Hrabánková Navrátilová, předsedkyně sekce onkologických sester České asociace sester. Jitka Krocová dodává:  „Nominovala jsem paní Evu Bystřickou, protože je věrná svému oboru již 41 let. Je rozhodná, svým klidným jednáním si získává snadno respekt spolupracovníků a kolegů, ochotně přijímá nové úkoly, které mohou přispívat ke zlepšení péče o pacienty nebo spolupracovníky. Paní vrchní má osobní zájem o vytváření pozitivní image oboru, profese všeobecné sestry i profesní organizace.“  Eva Bystřická popisuje svůj vztah ke své profesi: Do práce chodím ráda a u pacientů a sestřiček (v chumlu) se cítím nejlépe.“ 

FN Plzeň paní Evě Bystřické gratuluje k získanému ocenění.

Čtyři ceny Florence Nightingalové - cena za celoživotní dílo, cena za rozvoj oboru, cena za rozvoj ošetřovatelství, cena za rozvoj České asociace sester - jsou od roku 2009 pravidelně vyhlašovány Českou asociací sester a předávají se v rámci oslavy Mezinárodního dne sester.

Česká asociace sester je odborná profesní organizace sester a jiných odborných pracovníků, která hájí pozici profese sester v českém zdravotnictví a je otevřena pro všechny sestry a ostatní nelékaře.