PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ PUSTILA ŽILOU

Pro Plzeňskou teplárenskou bylo společné dárcovství krve premiérou.  Společnost oslovila své zaměstnance s myšlenkou teplárenské podpory dárcovství. Manažerka komunikace Ing. Petra Siegerová dodává: „Přemýšleli jsme s kolegy, čím bychom mohli pomoci druhým a vymysleli jsme hromadné darování krve, protože je během prázdnin období zvýšené potřeby krve. Akci bychom rádi opakovali dvakrát ročně a doufáme, že příští dárcovství bude s vyšším počtem dárců.“

FN Plzeň děkuje všem zaměstnancům Plzeňské teplárenské a velmi si váží myšlenky firemního dárcovství.

Zdroj: Plezňská teplárenská, a.s.