Na otázky čtenářů odpovídal ředitel FN Plzeň

Ředitel plzeňské fakultní nemocnice Václav Šimánek odpovídal ve čtvrtek 6. září na online dotazy čtenářů Plzeňského deníku.

 

DOTAZ: Dobrý den, uvádíte vysokou průměrnou mzdu. Máte aktuálně volné pracovní pozice? Děkuji 

ODPOVĚĎ: Dobrý den, aktuální volné pracovní pozice jsou uvedeny na webových stránkách www.fnplzen.cz nebo FB. 

 

DOTAZ: Dobrý den, všude se mluví o nedostatku sester. Nabírají se proto i Ukrajinky Slovenky a jiné cizinky. A jak je to u vás? Řešíte stejný problém? 

ODPOVĚĎ: Dobrý den, fakultní nemocnice zaměstnává na pozici všeobecná sestra pouze 16 cizinek. Většina (11) jsou ze Slovenska, další 4 z Ukrajiny (vystudovaly v ČR) a jedna z Kazachstánu (vystudovala ZČU). 

 

DOTAZ: Plánujete možnost objednání přes internet u jednotlivých lékařů z důvodu zbytečného čekání v ordinacích?

ODPOVĚĎ: Tuto možnost postupně zavádíme a v budoucnu je naším cílem u plánovaných vyšetření (např. mamograf) využívat elektronické objednávání a v případě plánované kontroly tuto již zahrnout do propouštěcí zprávy z hospitalizace.

 

DOTAZ: Jak Vy sám hodnotíte péči o seniory a jaký je Váš názor na Hospice?

ODPOVĚĎ: Díky skvělé práci zdravotníků naší nemocnice a novým léčebným postupům bude počet seniorů stoupat a proto je tato otázka aktuální. Fakultní nemocnice nyní zpracovává generel rozvoje s výhledem na 15 let a je naším cílem v uvolněných prostorech borského areálu nabídnout rozvojové plochy pro vybudování území vhodného pro seniorský a sociální program. Fakultní nemocnice Plzeň již nyní poskytuje velmi široké spektrum sociálních služeb nejen pro seniory. K otázce hospicové péče je určitě vhodné uvažovat nejen o stálé, ale i mobilní službě. 

 

DOTAZ: Myslíte si, že systém vzdělávání lékařů, sester a zdravotníků je dostačující? V čem byste ho zlepšil?

ODPOVĚĎ: Tato otázka je velmi široká a přesahuje možnosti této komunikační platformy. Za sebe bych snad jen zdůraznil nutnost praktické výuky a výchovu dobrých "rutinérů". Jsem velmi potěšen jednotlivými kroky nejen vedení Fakulty zdravotnických studií ZČU, ale i nového vedení plzeňské lékařské fakulty UK, které si dalo za úkol kompletní přepracování učebních osnov s důrazem na praktickou medicínu. 

 

DOTAZ: Dobrý den, pane Šimánku, rád bych se zeptal, jestli je podle Vašeho názoru nutný tak veliký počet zdravotních pojišťoven? Nejde o zbytečné mrhání prostředky? Děkuji za odpověď. Lubomír Skála.

ODPOVĚĎ: K otázce zdravotních pojišťoven snad jen to, že snížení jejich počtu nemusí nutně vést k úspoře. Spíš bych se zaměřil na otázku zdravotní výchovy občanů, protože se opakovaně setkávám s tím, že velká část lidí neví, co je stojí jejich zdraví. Pokud budou vědět jak se chovat a nebudou hazardovat se svým zdravím, tak i léčba bude díky prevenci méně nákladná a hlavně více úspěšná. 

 

DOTAZ: Četla jsem, že budete stavět nové pavilony na Lochotíně. Nemáte pocit, že zastavíte poslední travnaté plochy a bude všude jenom beton?

ODPOVĚĎ: Lochotínský areál se rozšiřuje a modernizuje pro potřeby pacientů a je naším cílem vybudovat nemocnici 21. století, která bude konkurovat zdravotnickým zařízením na západ od nás. Přesto nezapomínáme na zeleň, a pokud navštívíte lochotínský areál tak zjistíte, že věnujeme parkovým úpravám velkou pozornost a zapojili jsme se i do projektu "zelených střech". 

 

DOTAZ: Je možné, abych sám od sebe požadoval vyšetření ve FN? Bez doporučení? Bydlíme kousek od hranic a chybí nám dobrá nemocnice v blízkosti bydliště. Děkuji Josef

ODPOVĚĎ: Samozřejmě, že dnes je svobodná volba lékaře a nemocnice. Přesto bych Vám poradil, abyste nejprve navštívil svého praktického lékaře, který Vás nasměruje přímo do odborné poradny naší nemocnice a zkrátíte tak čas na získání potřebné diagnózy. 

 

DOTAZ: Dobrý den, pane řediteli, Vaše nemocnice má jako první v Evropě zařízení PET/MR. Někde jsem četla, že se jedná o velmi unikátní přístroj. V čem spočívá jeho jedinečnost? Děkuji.

ODPOVĚĎ: Tento přístroj máme jako první ve východní Evropě, další jsou v Mnichově a Vídni. Kombinace magnetické rezonance (MR) a pozitronové emisní tomografie (PET) umožňuje lokalizovat patologický proces nejen anatomicky, ale i podle jeho metabolické aktivity. Zároveň se touto kombinací snižuje radiační zátěž pacienta. Vhodné je proto využít toto vyšetření u nádorových onemocnění krve (včetně dětí) nebo degenerativních onemocnění nervového systému (Alzheimer, Parkinson). 

 

DOTAZ: Dobrý den pane řediteli, nedávno jela naše babička z FN sanitkou domů a překvapilo nás, že čekala na sanitku skoro 3/4 hodiny a sanitka nevypadala nejlépe. Díky.

ODPOVĚĎ: Bohužel, fakultní nemocnice neprovozuje dopravní zdravotní službu, ale na stížnosti ze strany pacientů i naše zjištění upozorňujeme provozovatele. 

 

DOTAZ: Jde ještě vylepšit a zefektivnit systém rychlé zdravotní pomoci v Plzni?

ODPOVĚĎ: Tak změna je možná vždy. Ze strany nemocnice jednáme s vedením Zdravotnické záchranné služby na zpřesnění informací a urychlení předání pacienta na cílové pracoviště. Tento model "Emergency card" je neustále zlepšován s využitím moderních komunikačních technologií a velký pokrok pocítí pacienti po otevření budovaného urgentního příjmu ve FN Lochotín. 

 

DOTAZ: Je FN kapacitně dostačující´?

ODPOVĚĎ: Pokud budou fungovat i ostatní nemocnice v kraji, tak bude kapacita dostatečná. 

 

DOTAZ: Kdy podle Vašeho názoru definitivně zlomí zdravotnictví hůl nad metlou rakoviny?

ODPOVĚĎ: Tak to nevím, přesto, až někdo tuto hůl zlomí, dostane jistě Nobelovu cenu. 

 

DOTAZ: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, co byste osobně chtěl na zdravotnictví vylepšit? Děkuji. 

ODPOVĚĎ: Bylo by toho hodně a každý den se snažím uskutečnit některé kroky. Co bych si ale přál. je změnit myšlení pacientů a vložit jim do hlavy pokoru a úctu ... k nemoci, životu a zdravotníkům. 

 

DOTAZ: Dobrý den pane řediteli, v létě jsem reagovala na výzvu nedostatku krve. Chtěla jsem se zeptat, jak se může stát, že se v nemocnici vyprázdní zásobárna krve? Děkuji. 

ODPOVĚĎ: Není to, že se vyprázdní zásobárna, ale klesne počet dárců v letních měsících (prázdniny, dovolené) a stoupne počet úrazů (s tím souvisí i vyšší počet operací). Hlavně bych chtěl poděkovat všem, kteří se zapojili do naší FB výzvy a darovali krev. 

 

DOTAZ: Občanů našeho kraje je přibližně stejně a nemocnic je také stále stejně. V každém zdravotnickém zařízení je čím dál více pacientů, o FN Plzeň ani nemluvě. Jak je to možné? Třeba na urologii...

ODPOVĚĎ: FN Plzeň má v našem regionu jediné fungující lůžkové urologické pracoviště a navíc poskytuje specializovanou i superspecializovanou péči. Denně ošetřujeme desítky pacientů s urologickými obtížemi. Rozšířili jsme ambulantní provoz i ordinační dobu. Počet pacientů stoupá nejen v souvislosti s lepší diagnostikou, ale i tím, že úspěšně léčíme větší počet pacientů a tím prodlužujeme jejich život. 

 

DOTAZ: Na Nově běží seriál Malé lásky. Jsou tam opravdoví doktoři a sestry z vaší porodnice? Zaslechla jsem, že jsou tam i najatí herci. 

ODPOVĚĎ: V seriálu "Malé lásky" účinkují skutečně zaměstnanci Gynekologicko-porodnické kliniky FN Plzeň a jistě je potěší, že jejich výkon je nejen profesionální i umělecký :). 

 

DOTAZ: Vážený pane řediteli, zdravotničtí pracovníci FN Plzeň patří mezi nejlépe odměňované v rámci Plzeňského kraje. Jaké další benefity svým zaměstnancům nabízíte? Děkuji za odpověď. 

ODPOVĚĎ: Jsem velmi potěšen, že je obecně známá informace o dobrém platovém ohodnocení našich zaměstnanců. Průměrná mzda (hrubá) v prvním pololetí 2018 byla 45 278 Kč. Mezi další benefity patří nemalé příspěvky na rekreaci a sportovní činnost, příspěvek na dětský tábor, životní pojištění a penzijní připojištění, sociální půjčky, ubytování (služební byty nebo ubytovny FN Plzeň), finanční dary při životních a pracovních výročích, slevy u smluvních partnerů (kosmetika, optika, masáže), závodní stravování (cena oběda 30 Kč). Jsem přesvědčen, že tyto benefity nás řadí mezi vyhledávané zaměstnavatele. 

 

Zdroj: www.plzensky.denik.cz z 6.9.2018