8. KONGRES CHIRURGIE JATER, ŽLUČOVÝCH CEST A PANKREATU

Chirurgická klinika FN Plzeň společně s Lékařskou fakultou UK v Plzni, Českou chirurgickou společností ČLS JEP a Českou asociací sester pořádají ve dnech 20. - 21. září  8. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu.

Kongres bude věnován rozsáhlé problematice benigních a maligních onemocnění jater, slinivky břišní a žlučových cest, včetně poranění této oblasti. Kromě ústních sdělení bude do programu zařazena i videosekce a představení zajímavých kazuistik. Je koncipován jako multioborový, což je hlavním cílem pro úspěšnou diagnostiku a léčbu našich nemocných. Na kongresu vystoupí celá řada významných českých a zahraničních odborníků s přednáškami, které by měly přinést zásadní informace o moderní diagnosticko-léčebné strategii onemocnění hepatopankreatobiliárního systému. Toto významné setkání bude společnou platformou pro výměnu zkušeností v lékařské i sesterské péči.

Kongresu bude předcházet workshop pro mladé chirurgy v přípravě na atestaci, kteří si budou moci pod vedením zkušených lektorů nacvičit v novém Biomedicínském centru Lékařské fakulty  různé typy základních operačních výkonů.

https://www.chirurgieplzen2018.cz/