Kardiologické oddělení

Kardiologické oddělení FN Plzeň poskytuje superspecializovanou kardiologickou péči všem dospělým pacientům Plzeňského kraje a části pacientů Karlovarského kraje. Dále poskytuje základní kardiologickou péči pacientům s chorobami srdce a cév z příslušné spádové oblasti. Naší prioritou je poskytování komplexní kardiologické péče na vysoké odborné a profesionální úrovni.

Obor kardiologie má ve FN Plzeň dlouhou a bohatou historii v rámci I. a II. interní kliniky. Kardiologické oddělení FN Plzeň má statut samostatného pracoviště od 1.5.2011. Společně s Kardiochirurgickým oddělením a částí II. interní kliniky je Kardiologické oddělení nosným pracovištěm Komplexního kardiovaskulárního centra FN Plzeň, které vzniklo 1.1.2010.

Provádíme specializované kardiologické diagnostické a léčebné metody, jejichž spektrum a úroveň je díky vysoce erudovanému týmu odborníků srovnatelná s péčí v ostatních Komplexních kardiovaskulárních centrech v České republice i v obdobných centrech v zahraničí. Pro pacienty s akutním infarktem myokardu, u nichž je indikována srdeční katetrizace, zajišťujeme jako jediné pracoviště v Plzeňském kraji non-stop provoz 24 hodin denně 7 dnů v týdnu. Od roku 2007 využíváme při srdečních katetrizacích namísto přístupu přes cévy v třísle přístup přes cévy ze zápěstí. Tato nová cesta k srdci přináší našim pacientům celou řadu výhod (včetně většího pohodlí bezprostředně po vyšetření) a snižuje riziko komplikací. V současné době provádíme více než 90 % srdečních katetrizací touto cestou a jsme tak na špičce v celé České republice. Díky tomuto přístupu je možné část diagnostických a léčebných zákroků provést při jednodenní hospitalizaci na Kardiostacionáři našeho oddělení bez nutnosti přespání v nemocnici.

Naše pracoviště provádí rovněž celé spektrum specializovaných arytmologických výkonů včetně katetrizačně prováděných radiofrekvenčních ablací poruch srdečního rytmu, implantací kardioverterů-defibrilátorů (ICD) a přístrojů pro srdeční resynchronizační léčbu.

Oddělení má v současné době k dispozici 30 standardních lůžek, 12 lůžek na Kardiologické jednotce intenzivní péče a 4 lůžka na jednodenním kardiostacionáři. V roce 2011 bylo oddělení rozšířeno o 2 nové sály vybavené nejmodernější technikou – jeden pro intervenční kardiologii a druhý pro arytmologii. Součástí oddělení jsou tak nyní 2 sály intervenční kardiologie, 2 sály arytmologie, úsek neinvazivní kardiologie a specializované kardiologické ambulance. Ročně je na oddělení hospitalizováno téměř 4000 pacientů a ambulantně je ošetřeno kolem 10 000 pacientů. Nejčastěji se jedná o pacienty s ischemickou chorobou srdeční, srdečním selháním, pacienty s poruchami srdečního rytmu a onemocněním srdečních chlopní.

Kromě spolupráce s Kardiochirurgickým oddělením a II. interní klinikou spolupracujeme v rámci FN Plzeň především s I. interní klinkou, Klinikou zobrazovacích metod, Ústavem klinické biochemie a hematologie a Chirurgickou klinikou. Kardiologické oddělení se rovněž podílí na pregraduální a postgraduální výuce (v rámci Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy v Praze) a vědeckovýzkumné činnosti.

Primář oddělení

Prof. MUDr. Richard Rokyta Ph.D.

ROKYTA@fnplzen.cz

Vrchní sestra

Mgr. Pavlína MOKREJŠOVÁ

MOKREJSOVA@fnplzen.cz

Kontakt na sekretariát


Halka Kiliánová
Tel.: 377 103 343
Fax: 377 103 343
kilianovah@fnplzen.cz

Ordinační doba ambulancí

Echokardiografická ambulance

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu B, číslo dveří 03.0128
Cestu do ambulance najdete na průvodce č. 248
Telefonní číslo: 377103342
3. NP
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí08:0015:30
Úterý08:0015:30
Středa08:0015:30
Čtvrtek08:0015:30
Pátek08:0015:30

Kardiologická ambulance

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu B, číslo dveří 03.0124
Cestu do ambulance najdete na průvodce č. 249
Telefonní číslo: 377103340
3. NP
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:0015:30
Úterý07:0015:30
Středa07:0015:30
Čtvrtek07:0015:30
Pátek07:0015:30

Arytmologická ambulance

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu B, číslo dveří 03.0114
Cestu do ambulance najdete na průvodce č. 250
Telefonní číslo: 377103170
3. NP
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:3015:30
Úterý07:3015:30
Středa07:3015:30
Čtvrtek07:3015:30
Pátek07:3015:30