Nadace ČEZ významně podpořila nové technologie

„Zlepšení kvality poskytování zdravotní péče v oblasti neurochirurgie ve Fakultní nemocnici Plzeň“– to je název dvou projektů, díky kterým  byla pořízena  3D videoendoskopická sestava s unikátní 4mm 3D optikou, umožňující využití 3D technologie při výkonech v oblasti mozku na neurochirurgické klinice.  Podpora od Nadace ČEZ  těchto projektů činila 2 mil. korun. Celková pořizovací cena sestavy byla ve výši  2.537.770 Kč a fakultní nemocnice  se spolupodílela částkou  537.770 Kč.  Ředitel FN Plzeň  MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. si velmi váží tohoto nadačního příspěvku od Nadace ČEZ a vysvětluje potřebnost nového zařízení: „Díky této moderní technologii  budou moci naši neurochirurgičtí odborníci realizovat vysoce specializované neurochirurgické výkony s daleko lepším přehledem operatéra v operačním poli, což umožní např. bezpečnější resekci nádorových lézí. Všechny  výhody tohoto přístroje poskytují vysoký standard zdravotní péče nejen dospělým, ale také dětským pacientům. Je to další velký krok vpřed v komfortu poskytování léčebné péče.“

Přednosta neurochirurgické kliniky doc. MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D. doplňuje:„ Dosud  běžně využívána 2D technologie neurochirurgovi neumožňovala  prostorové vidění.  S 3D technologií se operatér  může zcela soustředit na svůj výkon i při tak delikátním výkonu, jako je zásah v miniaturním prostoru hustě protkaném cévami a nervy.  10-ti milimetrové 3D endoskopy jsou již vcelku běžně užívány např. v břišní chirurgii, urologii nebo gynekologii, avšak pro potřeby neurochirurgie je třeba vyšší míry miniaturizace až na úroveň 4 milimetrů, čímž vzniká v mozku dostatečně velký manipulační prostor pro operativu.  Jelikož přístupová cesta v lebce je podstatně menší, než při standardním výkonu, je pro pacienta zásah do mozku výrazně  šetrnější.“

Výhodou zakoupené  3D sestavy je, že tento unikátní systém bude možné do budoucna rozšířit i o tzv. 3D exoskop, což je alternativa běžně užívaného operačního mikroskopu využívaného při operacích mozku či například u miniinvazivních operací páteře.

Fakultní nemocnice Plzeň vyjadřuje  velké poděkování  Nadaci ČEZ za poskytnutou podporu.

 

 

         Na fotografii vedoucí lékař Neurochirurgické kliniky MUDr. Petr Vacek                                        3D videoendoskopická sestava s unikátní optikou