Norský velvyslanec na neonatologii

Velvyslanec Norského království v Praze pan Robert Kvile 21. září navštívil Neonatologické oddělení. Na návštěvu přijel s poradkyní pro granty Helenou Ganickou. Ekonomický náměstek Ing. Bc. Viktor Wendler, MBA a primář oddělení doc. MUDr. Jiří Dort, PhD. seznámili hosty s informacemi ohledně projektu Rozvoj činnosti a modernizace vybavení Centra vývojové péče Neonatologického oddělení, který byl spolufinancován Norskými fondy. Součástí návštěvy byla prohlídka tohoto centra, které poskytuje komplexní služby pro rizikové novorozence Plzeňského a Karlovarského kraje až do 6 let jejich věku. Významný přínos má pro vyšetření novorozenců sonografický přístroj a kamera pro vyšetřování oční sítnice. Kromě těchto přístrojů by pořízen nový nábytek a další vybavení do čekáren a ambulancí.

Velvyslanec Robert Kvile velmi ocenil vysokou úroveň poskytované péče fakultní nemocnice a také práci zdravotnického personálu. Vyjádřil uznání nad dosaženými výsledky a popřál nemocnici a jejím pracovníkům další úspěchy.

Na fotografii zleva: vrchní sestra neonatologického oddělení Dana Špidlenová a norský velvyslanec Robert Kvile při prohlídce oddělení.

 

Na fotografii zleva: poradkyně pro granty Helena Ganická, velvyslanec Norského království v Praze Robert Kvile, vrchní sestra neonatologického oddělení Dana Špidlenová a primář neonatologického oddělení Jiří Dort.

 

Centrum vývojové péče Neonatologického oddělení FN Plzeň