Kolegové z Regensburgu

Zdravotničtí pracovníci intenzivní péče  a ošetřovatelského managementu z univerzitní nemocnice v Regensburgu navštívili 21. září FN Plzeň. Program návštěvy společně připravily vedoucí Centra řízení kvality Mgr. Nina Mullerová a zástupkyně náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Mgr. Bc. Světluše Chabrová, které též zajistily průvodcovské služby po vybraných pracovištích FN Plzeň, ve spolupráci s kolegyní Bc. Ivanou Medeovou z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Zahraniční kolegové si prohlédli emergency a lůžkovou část Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, heliport, jednotku intenzivní péče Dětské kliniky, dětské hematologicko-onkologické oddělení s  hernou, ambulantní trakt Chirurgické kliniky, porodní sály Gynekologicko-porodnické kliniky a jednotku intenzivní péče Neonatologického oddělení. Hosté byli nadšeni a pozitivně kvitovali zařízení jednotlivých odděleních a klinik i rozsah poskytované péče ve Fakultní nemocnici Plzeň. Vzájemná spolupráce započala v loňském roce na kongresu v Regensburgu, kde zástupci  FN Plzeň vystoupili s odbornými přednáškami z intenzivní péče a chirurgie. Partnerství mezi městy Plzeň a Regensburg  bylo rozšířeno o  partnerství dvou významných zdravotnických zařízení, vzájemná spolupráce se  bude i nadále rozvíjet formou odborných programů mezi oběma nemocnicemi.

 

Světluše Chabrová

manažerka pro vzdělávání a výuku nelékařských zdravotnických pracovníků

zástupkyně NPOP