Den otevřených dveří Geriatrického oddělení se vydařil

Den otevřených dveří Geriatrického oddělení při příležitosti 20. výročí Mezinárodního dne seniorů přilákal v pondělí 1. října do areálu FN Plzeň - Bory desítky návštěvníků. S nadšením a zájmem absolvovali řadu vyšetření, rozhovory s lékaři z oblasti geriatrie a odborníky z řad nutričních terapeutů, fyzioterapeutů, zdravotně sociálních pracovníků a dalších odborníků. Celé odpoledne si užívali prohlídku oddělení s prezentací kompenzačních pomůcek a zvedacího zařízení pro seniory. Účastníci si mohli vyzkoušet speciální pomůcku, která simuluje různé typy zrakových poruch a přináší na svět pohled očima handicapovaného pacienta. Jako doprovodný program akce pak byla zvolena praktická ukázka výživových doplňků, pomůcek pro inkontinenci, polohovacích pomůcek, převazového materiálu a prezentace Senior akademie Městské police Plzeň.

Největší zájem byl o měření krevního tlaku a stanovení BMI – index tělesné hmotnosti. Odborné poradenství absolvovalo více než 40 návštěvníků akce.

„Velké poděkování si zaslouží především tým zdravotnických pracovníků naší nemocnice, kteří celé odpoledne s úsměvem a s profesionalitou zvládali vysoký počet návštěvníků. Děkujeme rovněž našim partnerům, kteří zde každý rok prezentují svoje projekty a výrobky“, uzavírá Den otevřených dveří náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Ing. Bc. Andrea Mašínová, MBA, LL.M.

Do akce byli zapojeni: mj. zaměstnanci Geriatrického oddělení, Městská policie Plzeň, firma Hartman-Rico a Fresenius Kabi. 

Na fotografii zleva: náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Andrea Mašínová, primářka Geriatrického oddělení Kateřina Soukupová a vrchní ošetřovatel Geriatrického oddělení Jaromír Doležal.

 

Ukázka od firmy Hartmann Rico.

 

Ukázka od firmy Fresenius Kabi.

 

Průvodkyně geriatrickým oddělení představily návštěvníkům celé geriatrické oddělení včetně doprovodného programu.

 

Představení Senior Akademie Městskou policií Plzeň.

 

  

Měření krevního tlaku.

 

Měření výšky ke stanovení BMI – indexu tělesní hmotnosti.

 

Ukázka nízkého kolečkového chodítka s odborným dohledem fyzioterapeutky.

 

 

Testy hodnocení funkčních schopností a kognitivních funkcí.

 

Konzultace s lékařkou geriatrického oddělení Hanou Kučerovou.

 

Prezentace Gerontologického obleku – speciální pomůcky simulace geriatrických hendikepů vrchním ošetřovatelem geriatrického oddělení Jaromírem Doležalem.