Kvalitní a bezpečná nemocnice 2018 - Absolutní vítěz

V pátek 21. září v rámci 10. ročníku celostátní konference KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE A AKREDITACE převzal ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. společně s náměstkyní pro ošetřovatelskou péči Ing. Bc. Andreou Mašínovou, MBA, LL.M.  ocenění absolutního vítěze projektu a certifikát KVALITNÍ A BEZPEČNÁ NEMOCNICE 2018, k němuž náležel také voucher v hodnotě 15 tisíc korun na služby software společnosti STAPRO.

Na programu konference byla aktuální témata z oblasti poskytování zdravotní péče, novinky v řízení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb, dopad GDPR na oblast poskytování zdravotní péče, legislativní změny týkající se vedení zdravotnické dokumentace a oblast řízení lidských zdrojů.  Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví konstatovala, že Fakultní nemocnice Plzeň dlouhodobě poskytuje svým pacientům špičkovou, nadstandardní, bezpečnou a kvalitní péči.

 

Z úst ředitele FN Plzeň MUDr. Václava Šimánka, Ph.D. zaznělo: Toto ocenění nás velmi těší a patří všem zaměstnancům naší nemocnice.

Ocenění převzal z rukou jednatelky České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví Renaty Podstatové ředitel FN Plzeň Václav Šimánek.

 

Celostátní konference Kvalita zdravotní péče a akreditace. 

 

Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN Plzeň Andrea Mašínová.