NA OTÁZKY ČTENÁŘŮ ODPOVÍDAL LÉKAŘ NEONATOLOGIE

Vedoucí lékař jednotky intenzivní a resuscitační péče Neonatologického oddělení FN Plzeň MUDr. Martin Matas odpovídal 4. října na online dotazy čtenářů Plzeňského deníku.

DOTAZ: Dobrý den, pane doktore, předně Vás i celé vaše oddělení musím pochválit, protože jsme u vás s manželkou před 2 roky rodili a musím říct, že o nás bylo skvěle postaráno. Zajímalo by mě, jaké jsou možnosti maminky po porodu ohledně ponechání si dítěte u sebe a jaké je doporučení z Vašeho pohledu. U nás to bylo tak, že chvíli po porodu byla dcera převezena na separátní oddělení, kde byla monitorována (já jsem tam šel na její první koupání) a vrácena zpět mamince až ráno. Manželka se sice mohla vyspat, ale myslím si, že by raději uvítala, kdyby mohla být s malou i přes noc... Děkuji. Jiří z Plzně

ODPOVĚĎ: Miminko může, pokud je stabilní, zůstat s rodiči bezprostředně po narození na porodním sále stejně jako matka dvě hodiny, poté je přeneseno na observační box, kde jsou dále monitorovány jeho životní funkce a kontrolována jeho poporodní adaptace. V případě, že si rodiče přejí trvalý kontakt s novorozencem, snažíme se jim vždy vyhovět a miminko je na roomingovém pokoji s matkou. V takovém případě je ale doporučováno, aby na pokoji byl přítomen i otec a dítě tak bylo trvale pod kontrolou nejen maminky. Vždy jde o individuální domluvu.

DOTAZ: Pane doktore, jaký je Váš názor na tzv. domácí porody a rizika popř. klady vyplývající z nich

ODPOVĚĎ: Tento dotaz byl již zodpovídán v minulém online rozhovoru. Domácí porody a riziko s nimi spojené je dostatečně popisováno v mnoha publikacích i médiích. Osobně se domnívám, že porod v domácím prostředí je hazardem se zdravím matky i novorozeného dítěte. V naší nemocnici se vždy snažíme vyhovět všem rodičkám tak, aby jejich představy o průběhu porodu byly co nejvíce naplněny a jejich pobyt v nemocnici byl pro ně i jejich miminko příjemný.

DOTAZ: Dobrý den, jaký je přínos pro rodičku resp. pro novorozence., když je přítomen u porodu otec, nebo někdo z rodiny?

ODPOVĚĎ: Porod prožívá každá žena trošku jinak a z toho vyplývá i potřeba, aby s ní někdo blízký u porodu byl. Obecně se domnívám, že přítomnost blízké osoby u porodu je pro rodičku jednoznačným přínosem.

DOTAZ: V současné době se opět preferuje kojení dětí. Jaký je Váš názor a čím lze nejlépe doplnit nebo nahradit kojení?

ODPOVĚĎ: Kojení, respektive výživa novorozence vlastním mateřským mlékem je pro dítě jednoznačně nejlepší variantou. Pokud z nějakého důvodu, ať ze strany matky, nebo kvůli zdravotnímu stavu novorozence nelze miminko kojit, nebo má maminka vlastního mléka nedostatek, je na trhu množství náhradních formulí, které splňují kritéria pro adekvátní výživu novorozence. Jednoznačně nelze doporučit jednu konkrétní formuli. V každém případě se nedoporučuje novorozence krmit nemléčnými formulemi např. na bázi sóji.

DOTAZ: Jak je na tom Plzeň, potažmo Plzeňský kraj s výukou a přípravou lékařských odborníků v oblasti porodnictví?

ODPOVĚĎ: Dotaz je směřován na jiné pracoviště. Gynekologicko-porodnická klinika FN Plzeň je výukovým pracovištěm pro nejen vlastní lékaře, ale také pro lékaře z ostatních nemocnic nejen Plzeňského kraje.

DOTAZ: Dobrý den, myslíte si, že lze nahradit lékařskou péči při porodech nižším lékařským personálem, jako byly dříve "porodní báby"?

ODPOVĚĎ: Dotaz je spíše směřován na pracoviště gynekologicko-porodnické kliniky. V naší porodnici vedou fyziologicky probíhající porod porodní asistentky a lékař porodník kontroluje průběh porodu, a pokud není medicínská indikace, do průběhu v podstatě nezasahuje. Takže ano, s Vaším názorem souhlasím, ale předesílám, že vždy v lékařském zařízení.

DOTAZ: Kterou nemocnici na Plzeňsku byste si sám vybral, nebo doporučil jako nejlepší v oblasti porodnictví?

ODPOVĚĎ: Tak na tuto otázku nelze odpovědět jinak, než... Fakultní nemocnici Plzeň. :-)

DOTAZ: Dobrý den, mě by zajímalo, jaká je nejnižší možná váha, kdy jste schopni zachránit miminko. Od kolika gramů?

ODPOVĚĎ: Porodní hmotnost není jediným a hlavně ne nejdůležitějším měřítkem, dle kterého bychom hodnotili možnost zachránit miminko. Hlavním faktorem je stupeň nezralosti, tzn. týden těhotenství, ve kterém se narodí. Hranice životaschopnosti je v naší republice stanovena na 24 týdnů, nicméně se samozřejmě daří zachránit i novorozence, porozené krátce před tímto termínem, avšak riziko zdravotních komplikací výrazně narůstá. Na našem novorozeneckém oddělení se nám podařilo zachránit děti i s hmotností pod 500gramů, aniž by měly nějaký hendikep do dalšího života.

DOTAZ: Jak zvládnete dopředu odhalit skrytou vrozenou vývojovou vadu?

ODPOVĚĎ: Na novorozeneckém oddělení se staráme o narozená miminka. Časné odhalení vrozené vývojové vady ještě před narozením je doménou gynekologů, porodníků a genetiků.

DOTAZ: Jak probíhá léčba novorozenecké žloutenky a jak dlouho běžně léčba trvá?

ODPOVĚĎ: Novorozenecká žloutenka se léčí v případě, že hodnoty bilirubinu, tedy látky, která žluté zabarvení kůže miminka způsobuje, dosahují hodnot, které přesahují normu pro daný věk dítěte. Tyto hranice se po narození mění každý den. Prvotní léčbou žloutenky je umístění miminka pod zdroj světla o přesně definované vlnové délce (tzv. fototerapie), jehož vlivem dochází k odbourávání bilirubinu z kůže. Délka léčby závisí na příčině rozvoje žloutenky, někdy stačí provádět fototerapii jeden den, v některých případech patologické novorozenecké žloutenky (např. při neshodě krevních skupin nabo Rh faktorů matky a dítěte), je nutno provádět další opatření. Navíc podotýkám, že v některých případech žloutenka může progredovat i po propuštění domů, takže některá miminka se musí vrátit ke krátkému pobytu do porodnice na opakování fototerapie. Podotýkám, že fototerapie je léčebná metoda a má svá přísná kritéria a proto nelze miminka svítit preventivně. A v žádném případě nelze novorozence umísťovat k oknu, aby na ně svítilo sluníčko!

DOTAZ: Dobrý den, je nějaká možnost jak předejít pozdní formě krvácivého onemocnění (HDN) u dítěte?

ODPOVĚĎ: HDN není krvácivé onemocnění.

DOTAZ: Je pravda, že riziko vzniku rakoviny u zdravých dětí po podání Vitamínu K může být vyšší než riziko HDN bez podání Vitamínu K?

ODPOVĚĎ: Ne

DOTAZ: Je možné, že vůbec nenastane poporodní bonding dítěte s matkou? Jak se taková situace řeší? Jde tohoto spojení dosáhnout i později?

ODPOVĚĎ: Ano, je to možné. Pokud zdravotní stav matky nebo novorozence neumožňuje bezprostřední kontakt, mají oba tuto možnost po zbytek života.

DOTAZ: Dobrý den, jak se vy jako lékař stavíte k interrupcím? Děkuji.

ODPOVĚĎ: To je velmi obsáhlé a citlivé téma, morálně, eticky i medicínsky. Rozhodně nejsem pro to, aby se umělá přerušení prováděla u některých zcela nezodpovědných žen jako náhrada antikoncepce. Nicméně je právem ženy se takto rozhodnout.

DOTAZ: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli vidíte nějakou spojitost se zvyšujícím se věkem matek a zvýšeným počtem vrozených vývojových vad u dětí. Děkuji

ODPOVĚĎ: Ano

DOTAZ: Dobrý den, mají nedonošené děti vlasy? Díky za odpověď.

ODPOVĚĎ: Ano mají.

DOTAZ: Kolik stupňů je v inkubátoru?

ODPOVĚĎ: Tolik, kolik nastavíme. Teplota v inkubátoru se řídí tělesnou teplotou novorozence, která je 36,5-37,5 st. C.

DOTAZ: Říkáte rodičům za všech okolností pravdu o zdravotním stavu dítěte?

ODPOVĚĎ: Ano říkáme. Problém v komunikaci může nastat tehdy, když rodiče chtějí znát přesnou prognózu a my přes veškerou snahu nejsme schopni jim tyto informace poskytnout, protože zatím neexistují metody, které by v některých případech mohly přesně určit, jak se bude stonání miminka vyvíjet. Všichni pracovníci jsou vyškoleni na sdělování i nepříznivých informací, protože bohužel i taková naše práce někdy je. V případě, že se jedná o velmi negativní zprávy, informujeme rodiče i za přítomnosti našeho psychologa.

DOTAZ: Dobrý den, jak se postupuje při léčbě vážného syndromu dechové tísně a jak dlouho léčba probíhá? Může to mít na miminko nějaký trvalý následek? Děkuji

ODPOVĚĎ: Otázka, resp. odpověď na tuto otázku je velmi obšírná, doporučuji využít odborné internetové servery. Obecně: léčba RDS spočívá v některé z forem dechové podpory novorozence, pokud možno neinvazivní, dále v aplikaci surfaktantu, striktně dávkované oxygenoteraii, medikamentózní podpoře kofeinem, fyzioterapií. Trvalým následkem těžkého RDS a z něho vyplývající terapie u silně a extrémně nezralých novorozenců může být rozvoj bronchopulmonální dysplázie.

DOTAZ: Kolik dětí během roku projde péčí vašeho neonatologického oddělení?

ODPOVĚĎ: Každoročně přes 3000

DOTAZ: Jak se léčí novorozeně z drogové závislosti když vyrůstá v těle drogově závislé matky? Jak by probíhala takováto léčba navíc u předčasně narozeného dítěte vážícího například 650 gramů?

ODPOVĚĎ: V závislosti na látce, kterou matka užívá, se u novorozence projevují různě intenzivně i abstinenční příznaky. Dalším faktorem, který ovlivní vývoj dítěte je to, zda droga, kterou matka užívala v těhotenství, působí poškození orgánů již nitroděložně (např. kokain). V posledních letech rapidně roste počet těhotných žen, které užívají množství psychofarmak, která způsobují podobné abstinenční příznaky u novorozence, jako státem zakázané drogy. Postupy léčby abstinenčního syndromu u novorozence jsou dostupné na internetových medicínských serverech.

DOTAZ: Dobrý den, pane doktore, zajímalo by mě, čím a jak se krmí děti v inkubátoru?

ODPOVĚĎ: V inkubátoru nebo mimo inkubátor, novorozenec se krmí mateřským mlékem, nejlépe vlastním, popřípadě řádně ošetřeným mlékem z naší banky. Pokud zdravotní stav dítěte neumožňuje krmení mateřským mlékem, je dítě živeno speciálními formulemi. V závislosti na stupni nezralosti se miminko krmí buď sondou zavedenou přímo do žaludku, nebo u starších a větších miminek pak alternativním způsobem po stříkačce tak, aby dítě mohlo být v budoucnu kojeno.

DOTAZ: Máte kapacitu plně obsazenou nebo mají rodiče, kterým se v regionu předčasně narodí dítě, vždy jistotu, že se dostane k vám?

ODPOVĚĎ: Na našich dvou jednotkách intenzivní péče je 19 míst pro maminky, jejichž děti jsou zde hospitalizovány. Z toho 11 lůžek je roomingového typu, tzn. děti jsou v trvalém kontaktu s matkami. V naprosté většině případů může být maminka se svým miminkem na oddělení hospitalizována, pouze v případě naplnění kapacity musí být maminka trpělivá třeba několik dnů, než se místo uvolní.

DOTAZ: Kolik je v naší republice neonatologických oddělení srovnatelných, co se týče vybavení i odbornosti s tím plzeňským?

ODPOVĚĎ: 12

DOTAZ: Sledujete i v dalších letech, jak se dařím dětem, které prošly vaším oddělením?

ODPOVĚĎ: Samozřejmě, součástí péče o předčasně narozené novorozence je sledování jejich růstu a vývoje i po propuštění po dobu několika let. Součástí našeho oddělení je od doby jeho vzniku Centrum vývojové péče, kde jsou děti po propuštění sledovány a event. léčeny týmem odborníků z oblasti neonatologie, psychologie, vývojové péče, neurologie, fyzioterapie, oftalmologie, apod. Jsme rádi, když vidíme, jak naši původně hodně malí, a někdy i vážně stonající pacienti, rostou, vyvíjí se a ukazují nám tak, jak smysluplná naše péče je.

DOTAZ: Jaké jsou nejčastější vývojové vady?

ODPOVĚĎ: Použijte stránky ČSÚ a ÚZIS

DOTAZ: Dobrý den, jaký je Váš názor na tzv. utajené a anonymní porody?

ODPOVĚĎ: Pokud se žena z nějakého důvodu nechce, nebo nemůže o své dítě starat, nebo prostě jen těhotenství z nějakého důvodu tají, je anonymní/utajený porod z mého hlediska nejlepší variantou. Žádné identifikační údaje matky nejsou součástí systému zdravotní dokumentace a ta se nemusí obávat jakéhokoli úniku informací. S ohledem na miminko je ale důlěžité, že je znám zdravotní stav matky, event. její medikamentozní léčba a dítěti je tak poskytnuta adekvátní péče hned po porodu. Následně je umístěno do náhradní rodinné péče. Jednoznačně se stavíme proti porodům doma a následnému odložení novorozence do babyboxu.

DOTAZ: Kolik vážilo nejmenší miminko, které se u vás podařilo zachránit?

ODPOVĚĎ: Tuším 460 gramů. V současnosti již velká, zdravá slečna.

DOTAZ: Moje dcera před mnoha lety prošla péčí vašeho oddělení, i když tenkrát ještě sídlilo na Borech. Zatímco v ordinacích dětských obvodních lékařů převažují ženy, zdálo se mi, že na neonatologickém oddělení je poměrně hodně mužů – lékařů. Je to tak, že muži v tomto oboru převažují? Že je pro ně atraktivní? Proč vy sám jste se rozhodl být lékařem – neonatologem?

ODPOVĚĎ: Na našem oddělení jsou pouze dva lékaři, takže spíše nesouhlasím :-). Jedná se o intenzivní obor medicíny, který se srovnatelný např. s dospěláckým ARO. Pro mě osobně se jedná o obor, který bych nikdy neměnil. Naši pacienti jsou ti nejbezbrannější, nejkřehčí a taky nejhezčí a nejmilejší, jaké si dovedu představit. A hlavně, abych použil slova našeho pana primáře Dorta: "Naše pacienty zachraňujeme na celý život".

DOTAZ: Co rozhoduje, aby se dítě s velmi nízkou hmotností v dalších letech vyvíjelo normálně a bez problémů?

ODPOVĚĎ: Mnoho faktorů. Stupeň nezralosti, způsob porodu, bezprostřední poporodní adaptace, syndrom dechové tísně, přítomnost či nepřítomnost infekce, přítomnost či nepřítomnost krvácení do CNS, rodina, rodinné zázemí, těch faktorů je noho a každý jednotlivě je jen střípkem do mozaiky. Díky komplexnímu přístupu personálu celého oddělení a také jejich skvělým rodičům se v naprosté většině případu naše původně malá miminka mění ve zdravé a spokojené děti.

Zdroj: www.plzensky.denik.cz z 4.10.2018