5. Sympozium ke Světovému dni AIDS

Zveme vás na 5. Sympozium ke Světovému dni AIDS, které se koná ve dnech 15. a 16. listopadu 2018 v Congress Centre Primavera v Plzni.

Setkání pracovníků různých odborností dá prostor k předání informací formou přednášek a workshopů o prevenci, testování a léčbě HIV infekce. Věříme, že tato odborná akce bude přínosem při řešení současné nepříznivé epidemiologické situace ve výskytu HIV infekce v ČR.

Akce má ambice navázat na dřívější úspěšná setkání odborníků v Poděbradech „AIDS, drogy a my“, samozřejmě v podmínkách a tématech poplatných roku 2018. Uspořádání mezioborové konference bylo také podporováno členy pracovní skupiny při přípravě nového Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS a bylo zařazeno jako samostatná aktivita.

Program:

15. 11. 2018   13:00 - 18:00 hodin

16. 11. 2018     9:00 - 15:00 hodin

BLOK A: PREVENCE

BLOK B: PATOGENEZE A DIAGNOSTIKA

BLOK C: TERAPIE

BLOK D: PÉČE O HIV POZITIVNÍ, VARIA

 

Přihláška k aktivní účasti včetně abstraktu: do 30. září 2018, přihláška k pasivní účasti: do 25 října 2018. Registrační formulář ZDE.

 

Těšíme se na Vaší účast.

Vedení Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny