Den s Fakultou zdravotnických studií

FN Plzeň prezentovala studentům současným i budoucím možnosti jejich profesní kariéry v ošetřovatelství ve středu 3. října na Dni s Fakultou zdravotnických studií Západočeské univerzity.  Studentům byla představena fakultní nemocnice nejen jako partner ve vzdělávání, ale zejména jako možný budoucí zaměstnavatel. Vedoucí oddělení personálního řízení a organizace Ing. Dominika Žornová uvedla: „Den s Fakultou zdravotnických studií ZČU je pro naši nemocnici příležitostí oslovit potenciální zaměstnance ve všech oborech, které se na fakultě vyučují. Spolupráce FN Plzeň s touto fakultou je dlouhodobá a na vysoké úrovni. Do naší nemocnice přicházejí absolventi s vynikajícími znalostmi v daném oboru.“

 

Fakulta zdravotnických studií ZČU nabízí studium v těchto studijních programech:

Ošetřovatelství (bakalářský studijní obor Všeobecná sestra)

Ošetřovatelství, navazující magisterský studijní program pro sestry (obory Ošetřovatelská péče v chirurgických i v interních oborech)

Porodní asistence (bakalářský studijní obor Porodní asistentka)

Specializace ve zdravotnictví (bakalářské studijní obory Fyzioterapie, Ergoterapie, Radiologický asistent, Zdravotnický záchranář, Ortotik-protetik, Zdravotní laborant)

Veřejné zdravotnictví (bakalářský studijní obor Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví)

Den s Fakultou zdravotnických studií ZČU.

 

Manažerka pro vzdělávání a výuku nelékařských zdravotnických pracovníků Světluše Chabrová.