Nové tváře ve FN Plzeň

FN Plzeň v současnosti zaměstnává  4 600 zaměstnanců a je největším zaměstnavatelem v Plzeňském regionu. Pro stávající zaměstnance nabízí řadu benefitů, možnosti profesního vzdělávání a zajímavé finanční ohodnocení, průměrná mzda za 1. pololetí 2018 činila více jak 45 000 korun.

Od ledna 2018 nastoupilo do FN Plzeň  228 nových nelékařských zdravotnických pracovníků, kteří byli 12. září pozváni na setkání s vedením nemocnice. Ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.  přivítal nové tváře a dodal: „Všichni jste součástí plzeňské fakultní nemocnice, té nejlepší nemocnice  a jste její budoucnost. Jsme největší zdravotnickým zařízením na jihozápadě Čech, a abychom byli stále největší  a nejlepší, musíme se posouvat dál. Otevíráme nová pracoviště, zavádíme špičkové  technologie a pořizujeme moderní přístrojové vybavení.  A právě nelékařští zdravotničtí pracovníci,  to jsou ti, kteří mnoha lidem v životě zachránili „krk“, zdravotní sestra je u pacienta jako první. Symbióza sestra a  lékař musí být, jsou to spojené nádoby. Uděláme vše pro to, abyste byli u nás spokojeni, abyste mohli dělat medicínu s láskou. Medicína je umění, záleží jen na Vás, jaké použijete pomyslné techniky.“

A rada na závěr, která platí i mimo areál nemocnice: „Naslouchejte starším, budou Vám vždy nápomocni.“

 

Přejeme všem novým zaměstnancům kvalitně strávený profesní život ve FN Plzeň.

Na fotografii zleva: ředitel FN Plzeň Václav Šimánek a náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN Plzeň Andrea Mašínová.