Den duševního zdraví

U příležitosti Světového dne duševního zdraví uspořádala Psychiatrická klinika FN Plzeň SETKÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ. Zúčastnili se zájemci z řad pracovníků Magistrátu města Plzně, neziskových organizací – Středisko křesťanské pomoci, Diakonie, učitelé škol se studenty a další zájemci.

Program zahájil primář Psychiatrické kliniky MUDr. Jiří Hudeček, seznámil posluchače s významem psychiatrie v moderní společnosti. Další přednášející byla zdravotně-sociální pracovnice Mgr. Pavla Faboková, která přítomné informovala o preventivních programech proti stigmatizaci, významu duševní hygieny na psychickou pohodu člověka a seznámila návštěvníky se strukturou péče o pacienty na této klinice. V následující části programu si zájemci prohlédli prostory denního stacionáře, kde proběhla i živá diskuze otázek a odpovědí.

Závěrem měli všichni možnost vyzkoušet zařízení „Simulátor schizofrenie“. Jde o zařízení, jehož cílem je zprostředkovat zdravým lidem možnost vyzkoušet si změněné vnímání člověka se schizofrenií, a prožít tak alespoň zlomek toho, čím procházejí lidé s tímto onemocněním dlouhodobě.   

Simulátor schizofrenie