Přesun ambulancí Centrálního příjmu FN Plzeň - Lochotín

Z důvodu ukončení 1. etapy rekonstrukce Centrálního příjmu od úterý 16. října do čtvrtka 18. října 2018 probíhá přesun ambulancí Centrálního příjmu FN Plzeň – Lochotín. Ambulance Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí se stěhuje do zrekonstruovaných prostor Centrálního příjmu, ambulance Neurologické a I. Interní kliniky se přesouvají do dočasných ambulancí chirurgických oborů a sonografie. Pro pacienty je zprovozněno zcela nové RTG pracoviště. Ve vchodě C zůstává zachována recepce, jako kontaktní místo – příjmové, informační a operační centrum.  Zaměstnanci přijímací kanceláře ve vchodu C budou pacienty o všech změnách informovat, průvodkyně pacientů  budou  návštěvníky dle potřeby doprovázet na potřebná pracoviště. Telefonní linky na všechna pracoviště zůstávají beze změny.

Průchod z vchodu C do budovy B bude možný  venkem, v případě špatných klimatických podmínek bude pacientům doporučována spojovací chodba v 1. PP vchodu C.

Děkujeme všem návštěvníkům za trpělivost a pochopení.

Vizualizace Centrálního příjmu FN Plzeň - Lochotín.