VYŠETŘENÍ COVID-19 pro samoplátce a přeshraniční pracovníky