INFORMACE O VYŠETŘENÍ COVID-19 PRO PŘESHRANIČNÍ PRACOVNÍKY