Bezpečí v nemocnici

V minulých dnech došlo ve FN Plzeň k okradení pacienta na lůžkovém oddělení, díky duchapřítomnému personálu byl pachatel zadržen a předán Policii ČR. Je FN Plzeň bezpečná? Odpověď poskytl ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek Ph.D.: „Fakultní nemocnice Plzeň bezpečná je, mnoho našich zaměstnanců pro pocit bezpečí našich návštěvníků dělá opravdu maximum. Areál nemocnice je pro veřejnost přístupný 24 hodin denně, lidé za zdravotní péčí dochází i v nočních hodinách. Ale ne každý návštěvník, bohužel,  který přijde do nemocnice, požaduje ošetření. V současné době fakultní nemocnice  disponuje více jak  70 ks kamer, rádi bychom dosáhli počtu 240. Velkou novinkou je nový bezpečnostní velín, který v  současnosti pracuje ve zkušebním provozu. Zdejší odborníci zajišťují chod pultu centrální ochrany a pomocí několika monitorů reagují na podněty elektronicky zabezpečovacích systémů, tísňového hlášení a kamerových nahrávek.“

Bezpečnost zajišťují i členové ostrahy, kteří na frekventovaných pracovištích 24 hodin denně monitorují provoz a chrání bezpečí osob i majetku. Příkladem je Centrální příjem Lochotín a oddělení příjmu pavilonu 22 v Borském areálu. Zároveň pravidelnou obchůzkou kontrolují uzamčené ostatní prostory v celém areálu. Dalším krokem k větší bezpečnosti je přítomnost zásahového vozidla, které zajišťuje výjezd jednotky rychlého zásahu v naléhavých případech  - poplachy a tísňové situace ve fakultní nemocnici.

Další prvky v posílení bezpečnosti popisuje technicko-provozní náměstek Bc. Milan Topinka, MBA: „V souladu s bezpečnostní politikou dochází ve FN Plzeň k centrálnímu  uzavírání vstupů pomocí automatických dveří s kontrolou vstupů na vybraná pracoviště. Z důvodu vyššího bezpečnostního rizika i nadále dochází k postupné výměně standardních dveří za dveře automatické, prioritně jsou řešeny vstupy s vyšší koncentrací osob a nižší úrovní zabezpečení. Zároveň omezujeme i počet vstupů do lochotínského monobloku.“

Odlehlé prostory v dopravních chodbách nemocnice lákají  v podzimním období nepřizpůsobivé skupiny obyvatel, které někdy napadají personál nebo páchají škodu na majetku. Otázka zní: Co s nimi může nemocnice dělat? Vyvádět, vyvádět a vyvádět. Fakultní nemocnice spolupracuje s Městkou policií Plzeň. Jsou prováděny společné kontroly problematických prostor za účasti psovodů MP.

Nemocnice není jen místo, které lidem navrací zdraví, je to prostor, ve kterém pacient hledá pomoc a očekává bezpečí. Naším cílem je poskytovat péči na nejvyšší odborné úrovni v bezpečném a příjemném prostředí, kam budou rádi docházet pacienti i zaměstnanci. Zajistit ochranu osobních údajů,  bezpečnost a ochranu zdraví při práci a pohybu v areálech FN Plzeň je prioritou.