Na otázky čtenářů odpovídal přednosta Dětské kliniky

Přednosta Dětské kliniky FN Plzeň prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D. odpovídal 25. října na online dotazy čtenářů Plzeňského deníku.

 

DOTAZ: Kdy a v jakém věku dítěte je vhodné jej nechat očkovat proti klíšťatům?

ODPOVĚĎ: Vakcína proti klíšťovému zánětu mozku se používá pro aktivní imunizaci dětí starší 1 roku a dospělé osoby. V případě potřeby např. zvýšené riziko infekce, můžeme očkovat děti mladšího jednoho roku dětskou verzí vakcíny, avšak ne dříve než ve věku 6 měsíců. Očkování proti klíšťové encefalitidě není omezeno ročním obdobím a může být prováděno kdykoliv dle očkovacího schématu.

 

DOTAZ: Dobrý den, mohl byste mi prosím vysvětlit, co způsobuje tak zvanou pátou nemoc? Prý se projevuje u kojenců vyrážkou a teplotou a druhý den je vše v pořádku? Mohu tomu nějak zabránit? Předcházet? Děkuji

ODPOVĚĎ: Pátá nemoc či pátá dětská nemoc (erythema infectiosum) je virové onemocnění způsobené parvovirem B19, postihuje hlavně děti starší 1 až 2 roky. Jde o vysoce nakažlivé onemocnění přenášené kapénkovovu infekcí vzdušnou cestou, vzácně se může přenášet i z matky na plod a vyvolat závažné krevní onemocnění. Objevuje se nejčastěji na jaře ale i v zimě. Projevuje se horečkou a vyrážkou, která se šíří z obličeje na trup a končetiny a připomíná sítovou kresbu, může být i na dlaních a ploskách nohou a má proměnlivý charakter. Vyrážka většinou do 2 až 3 dnů vymizí, ale může se znovu objevit. Po objevení se vyrážky už dítě není nakažlivé. Komplikace u páté nemoci jsou velmi vzácné. Léčba je pouze symptomatická a odezní bez náročné léčby. Zabránit vzniku nemoci je obtížné a ochrana proti páté nemoci je založena na obecných hygienických principech.

 

DOTAZ: Dětská klinika se věnuje dětem od narození do 19ti let věku. To je poměrně velký věkový rozsah. Počítáte do budoucna s omezením věku Vašich pacientů, třeba do jen do 10ti- 12ti let? A pak vytvořit další skupinu pro léčbu pubescentů?

ODPOVĚĎ: To je zajímavá otázka, ale o omezením věku našich pacientů neuvažujeme, vzhledem k obecné koncepci péče o dětské pacienty v České republice. V dětském věku máme řadu různých skupin dětí podle jejich věku, kdy se děti liší podle psychomotorického vývoje, výskytu jednotlivých dětských chorob a příznaků a léčby nemocí odlišných podle věku dětského pacienta. Do tohoto dělení patří i skupina pubescentů, kteří spadají do skupiny dětí školního věku a dospívajících.

 

DOTAZ: Má Vaše klinika dostatek lékařů – odborníků? Když se podíváme do ordinací dětských lékařů, bývá tam neskutečně plno...

ODPOVĚĎ: Naše klinika poskytuje vysoce specializovanou péči ve všech odbornostech dětského lékařství jak v ambulantní, tak lůžkové péči, což není možné bez konsolidovaného kolektivu lékařů a sester. Aktuálně ve všech specializacích máme vysoce kvalifikované odborné lékaře a specialisty na nejvyšší úrovni dětského lékařství a jsem také velmi rád, že je velký zájem o práci na naší klinice, což mi naplňuje velkou nadějí, že v budoucnosti budou dále v této náročné práci pokračovat. Získání odborné kvalifikace v jednotlivých specializovaných oborech pediatrie je velmi náročné jak z odborného hlediska tak časové náročnosti a náplně vzdělávacích programů.

 

DOTAZ: Dobrý den pane doktore, zajímalo by mě, zda v ČR existuje alternativní (šetrnější) vakcína pro povinné dětské očkování.

ODPOVĚĎ: Otázka je velmi zajímavá, ale odpověď, zda existuje alternativní (šetrnější) vakcína pro povinné dětské očkování, má řadu aspektů. Český systém očkování je nastaven velmi centrálně a centrum rozhoduje, co je povinné očkování, kdy a jakou očkovací látkou v rámci očkovacího kalendáře očkovat. Naleznete ho také na stránkách vakcinologické společnosti (www.vakcinace.eu). Pokud například u nějakého očkování existuje kombinovaná vakcína, pak je preferováno použití kombinované vakcíny, kdy se při jednom vpichu očkujete proti více nemocem. Takto to doporučuje také Světová zdravotnická organizace. Výběr vakcín je také omezen tím, jak je vyrábějí farmaceutické firmy, což naše republika prakticky nemá jak ovlivnit. Na druhé straně je však obecná snaha hledat optimální schémata očkování a složení vakcín.

 

DOTAZ: Je dle Vašeho názoru dobré podávat malým dětem, které jsou kojené od maminky a dále je jim podávána kvalitní a pestrá strava, nějaké další vitamíny či doplňky stravy? Zejména by mě zajímal Váš názor na rybí tuk.

ODPOVĚĎ: Kojení je ideální přirozená výživa pro zdravého kojence v prvním roce života. V mateřském mléce je dostatek vitaminů pro potřebu kojence s výjimkou vitaminu K a D. Podávání vitaminu D jako prevence rozvoje křivice je proto v našich klinických podmínkách nezbytné a vitamin K se podává novorozencům po porodu. Kojené děti patří k rizikovým skupinám dětí ohrožených nedostatkem jodu, ale tuto situaci lze řešit vhodně zvolenou stravou matky. Fluorid jako doplněk stravy (snížení kazivosti zubů) lze podávat od 6. měsíce věku kojence v dávce 0.25 mg fluoru. V ČR je řada preparátů rybího tuku jako doplněk stravy, kde výrobci udávají různé zdravotní účinky založené na vlivu omega -3 mastných kyselin a přítomnosti vitaminu D. Rozhodnutí o podávání záleží pouze na rodičích, ale zatím nemáme dostatek objektivních důkazů o dlouhodobém účinku rybího tuku v jednotlivých konkrétních případech nebo preventivním působení hlavně u dětí kojeneckého věku.

 

DOTAZ: Pane profesore, domníváte se, že migrace lidí z Afriky, tedy i dětí do Evropy, může zavést i choroby, které už Evropa nepamatuje? Je na to i Vaše klinika a Vaši lékaři připraveni?

ODPOVĚĎ: Tuto otázku považuji za velmi aktuální a jedná se zcela jistě o problematiku velmi živou jak ze zdravotního tak politicko-sociálního pohledu. Migrace ze subsaharské Afriky se mnohonásobně zvýšila včetně dětí a na zanesení nemocí, které jsou v Evropě opomíjené, nebo neznámé musíme být zcela logicky připraveni. Jedná se hlavně o tropické parazitární nemoci a v aktuálním případě Dětská klinika úzce spolupracuje s Klinikou infekčních nemocí a cestovní medicíny.

 

DOTAZ: V tisku je neustále přetřásán problém očkování dětí. Jaký je na tento problém Váš názor, očkovat či nikoliv? Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ: Očkování bezpochyby představuje nejmodernější a nejúčinnější nástroj prevence, který máme k dispozici. Nebezpečné jsou nemoci, proti kterým očkování chrání. Bohužel toto si lidé neuvědomí, dokud se nestane nějaký problém. V minulosti měli lidé také strach z očkování, ale strach ze smrtelné či invalidizující nemoci vždy převážil. Dnes, kdy máme moderněji konstruované vakcíny, kdy díky očkování máme minimální výskyt řady nemocí, začíná převažovat strach z očkování nad strachem z „neviditelných“ nemocí. Přitom všechny léčivé látky, tedy i vakcíny, jsou před uvedením na trh velmi pečlivě testovány a kontrolovány, více jak kdy před tím. O závažných zdravotních komplikacích spojených s očkováním koluje řada mýtů, které však nejsou ve většině případů vůbec prokázány. Počtem dětského očkování se nijak nelišíme od rozvinutých zemí, kde je ochrana zdraví populace prioritou. Rozdíl lze najít jen v tom, že zákony regulují očkování jiným způsobem. Důvodem, proč je povinné očkování důležité, je nutnost dosáhnout vysoké proočkovanosti v populaci, a chránit tak nejen očkované jedince, ale i ty, kteří ze zdravotních důvodů nemohou být očkováním chráněni přímo. Očkování může mít vedlejší účinky, tak jako každý jiný léčivý přípravek, jejich výčet a frekvenci udává příbalový leták. Vedlejší účinky jsou zpravidla mírné, mohou být lokální v místě aplikace vakcíny (např. bolest v místě vpichu, zarudnutí) nebo celkové (např. horečka). Nežádoucí účinky obvykle spontánně během relativně krátké doby odezní. Nežádoucím účinkům lze předejít do určité míry, např. správnou očkovací technikou. Osobně jsem samozřejmě pro očkování.

 

DOTAZ: Před nedávnem byl řešen i mediálně problém klatovského primáře dětského oddělení, který zbytečně trápil a týral malé pacienty. Jaké obranné mechanismy používá Vaše klinika, aby tento problém nemohl nastat i u Vás?

ODPOVĚĎ: Naše Dětská klinika zajištuje vysoce kvalifikovanou každodenní odbornou práci v péči o dětské pacienty a naší snahou je poskytnout našim dětským pacientů tu nejlepší péči a v první řadě vidíme vždy zájem dítěte a takové jednání vůbec nepřichází v úvahu našem pracovišti.

 

DOTAZ: Lékaři a sestry jsou ve zdravotnictví jeho základem. Myslíte si, že jejich současné hodnocení a to nejen finanční je dostačující?

ODPOVĚĎ: Osobně si myslím, že ve zdravotnictví pracují jak lékaři, tak sestry opravdu s plným nasazením a jejich práci oceníme vždy nejlépe, pokud potřebujeme péči jako pacienti buď ambulantní, nebo nemocniční. Při vší úctě k dalším profesím, mám za to, že práce ve zdravotnictví patří opravdu mezi nejnáročnější ať už po stránce profesionální tak sociální a společenské. Osobně si myslím na základě dlouhých desetiletí ve zdravotnictví, že současné ohodnocení včetně finančního není zcela dostačující, jak u zdravotních sester, tak u lékařů, hlavně na počátku jejich profesionálního života.

 

DOTAZ: Vážený pane profesore, mohl byste poradit nám rodičům jak „správně“ postupovat u našich potomků v období tzv. prvního a druhého vzdoru? Myslí tím i tělesný trest – ne žádná surovost, jen třeba plácnutí, či výchovný pohlavek? Nebo jen slovní mentorování?

ODPOVĚĎ: V tomto případě by byla odpověď velmi složitá a doporučil bych konkrétně prodiskutovat s praktickým dětským lékařem, ale pokusím se shrnout, alespoň hlavní poznámky, i když jednoznačná odpověď neexistuje. Období vzdoru (nebo také první negativistické stádium) začíná po 2. roce života a končí kolem 5. roku je normální, důležité, dokonce žádoucí období ve vývoji dítěte, dochází ke vzniku vlastního já dítěte. Pro rodiče jde o jedno z nejnáročnějších období, a to zvláště v případech, kdy děti upadají do extrémních projevů odporu a nesouhlasu a kdy zcela ztrácejí vládu nad sebou. Křičí, kopou, vyvádějí, a co je pro rodiče nejděsivější, dávají také volný průchod projevům své agresivity. Rodiče potřebují nalézt rovnováhu mezi stanovením hranic a vyhověním potřebám a přáním dítěte. Příliš liberální výchova pravděpodobně povede u dítěte k nízké schopnosti sebeovládaní, příliš autoritativní výchovou rodiče riskují, že dítě bude stydlivé, nesebevědomé a bude mít o sobě pochybnosti, bude snáze podléhat autoritám.

 

DOTAZ: Dobrý den, moc bych Vám chtěla poděkovat za milý přístup. Vždycky, když se našim dětem udělá špatně nebo je něco v nepořádku, jste na nás na ambulanci moc hodní, i když je pozdní hodina. Děkuji

ODPOVĚĎ: Velmi děkuji za Vaši chválu a milá slova, velmi rád předám všem spolupracovníkům na klinice.

 

DOTAZ: Dobrý den, v dnešní době je trend neočkovat děti ani v základu. Co si o tomto trendu myslíte?

ODPOVĚĎ: Na tuto otázku jsem již odpovídal. Já osobně očkování doporučuji a s trendem děti neočkovat nesouhlasím.

 

DOTAZ: Dobrý den, syn si občas stěžuje na bolest hlavy, myslíte, že bych ho měla vzít k lékaři nebo je možné, že to i předstírá?

ODPOVĚĎ: Děkuji za dotaz, ale bohužel neznám aktuální situaci ke konkrétnímu zhodnocení a doporučuji Vám vyšetření u lékaře. Bolesti hlavy mohou mít různé příčiny od funkčních obtíží až po závažné choroby a postižení mozku, samozřejmě předstírání a účelové reakce nelze vyloučit, ale závěr je možno udělat až po odborném vyšetření.

 

DOTAZ: Hezký den, pane doktore, myslíte si, že když malé dítě trpí prdíky, že je vhodné tejpování břicha? Děkuji

ODPOVĚĎ: Situace je typická pro děti do 6. měsíců věku, někdy je součástí břišních kolik. Někdy pomůže masáž rukou s dětským olejem a po směru hodinových ručiček bříško jemně masírujte. Krouživými pohyby pomáháte střevům od nežádoucích plynů, které způsobují nadýmání a bolesti, můžete také si opřít miminko o trup zády k Vám a jeho nožičky pomalu pokrčujte směrem k bříšku a znovu uvolňujte, tyto pohyby usnadňují odcházení plynů, Teploměr, rektální rourka může usnadnit odcházení větrů, rektální rourka je měkká gumová hadička, která rovněž uvolní plynatost. Dále fenyklový čaj je odvěký přírodní lék na zažívací problémy. Uvařte ho přímo pro dítě nebo v případě, že kojíte, vypijte čaj sama. Probiotika jsou přátelské bakterie, které pomáhají správnému vývoji mikroflóry v dětských střevech, dovedou také ulevit od bolesti spojené s nadýmáním. Ve třech až čtyřech měsících věku se dítě většinou větříků zbaví. Pomůže více pohybu, posílení trávicího traktu a taky pevnější břišní svaly.

 

DOTAZ: Pane profesore, jaký je Váš názor na očkování proti rakovině děložního čípku a co říkáte na osvětu? Zdá se mi, že tato problematika je opomíjená...

ODPOVĚĎ: Děkuji za Váš dotaz. V současnosti existuje řada argumentů pro očkování proti papilomaviru, který způsobuje rakovinu děložního čípku. Ochrana před nejčastějším pohlavně přenosným onemocněním, ochrana před vznikem lézí děložního čípku, ochrana před zbytečnou konizací čípku, ochrana před problémy s otěhotněním, potraty a předčasnými porody. Na trhu je několik vakcín, které mají svůj klinický význam a jsou účinné, protože ochraňují před vznikem rakoviny děložního čípku, od vzniku rakoviny to může trvat 15-20 let. Osvěta by měla vycházet z faktu, že máme v ruce mimořádně široké možnosti prevence činící z karcinomu děložního hrdla výjimečné onemocnění a díky znalostem o vyvolávající příčině převážné většiny případů karcinomu děložního hrdla je k dispozici vysoce efektivní primární prevence využívající vakcinace proti nejčastějším onkogen­ním genotypům HPV. Bohužel jsem zaznamenal i tendence k jakési antiosvětě.

 

DOTAZ: Dobrý den, poraďte .. do kdy můžu tolerovat noční pomočování dítěte a v jakém věku už je třeba začít tento problém řešit s lékařem?

ODPOVĚĎ: Děkuji za aktuální praktický dosah, jde o velmi častý fenomén. V současnosti se toleruje do 5 roků a po tomto období by mělo být dítě vyšetřeno.

 

DOTAZ: Dobrý den, pane profesore, prosím poraďte, zda je dobré odstranění krčních mandlí. Mě osobně je také "trhali" a necítím nějaké omezení, či zda by se můj zdrav stav nějak změnil (jsem zdravá). Nyní mám dceru 10 let a nevím, zda jí také krční mandle nechat preventivně odstranit? Předem děkuji.

ODPOVĚĎ: Děkuji za otázku. Pokud uvažujeme o odstranění krčních mandlí u dětí, vždy spolupracujeme s ORL specialisty a musí být jasný prospěch tohoto výkonu pro děti s ohledem na aktuální zdravotní stav. Důvodem k odstranění je chronický zánět mandlí s ohledem na další nemoci, opakované anginy, zvětšení krčních mandlí způsobující dechové obtíže nebo poruchy polykání, hnisavé ložisko kolem mandlí nebo v hltanu a nádor mandlí. Preventivní odstranění se neprovádí.

 

DOTAZ: Každý pobyt v nemocnici pro dítě je velkým traumatem. Jak se snaží Vaše klinika tento traumat snižovat, nebo úplně odstraňovat?

ODPOVĚĎ: Tato otázka je jedním z důležitých prvků naší práce. V průběhu pobytu se samozřejmě snažíme, aby na jednotlivých odděleních byli rodiče s dětmi, samozřejmě s ohledem na provozní podmínky, dále spolupracujeme s herními terapeutkami jak na oddělení tak doprovázení na různé léčebné a diagnostické výkony, dále děti navštěvují na klinice zdravotní klauni, dále pracují s dětmi v průběhu roku dobrovolnice, velmi oblíbená je filmoterapie a také hraní pohádek, velmi oblíbená jsou divadelní představení např. na Velikonoce a Vánoce, v neposlední řadě návštěvy plzeňských sportovců a studentů medicíny.

 

DOTAZ: Lékařské fakulty každoročně opouští řada nových lékařů. Jsou dostatečně připraveni na práci s dětmi v odděleních pro děti?

ODPOVĚĎ: Na lékařských fakultách připravujeme studenty na práci s dětmi zhruba od posledních 3 ročníků studia a již v průběhu studia se snažíme hledat studenty se zájmem o dětské lékařství a směrovat je k tomuto oboru. Pokud se rozhodnou o dětské lékařství, existuje vzdělávací program v dětském lékařství, který pak dále již speciálně připravuje lékaře po skončení lékařské fakulty k práci s dětmi.

 

DOTAZ: Vaše klinika se aktivně zapojila do léčby Crohnovy choroby neboli regionální enteritidy. Jaké jsou v současné době výsledky a jak Vy osobně vidíte další vývoj v léčení tohoto chronického zánětlivého onemocnění.

ODPOVĚĎ: Crohnova choroba patří mezi chronické střevní záněty neznámé příčiny a studium Crohnovy choroby je jeden z našich výzkumných záměrů. Naše zkušenosti ukazují, že se jedná při vzniku o vliv zevního prostředí u geneticky predisponovaných dětí, kdy roli hraje imunologie a stále více se ukazuje, že vznik nemoci ovlivňuje také složení střevních bakterií. Léčba Crohnovy choroby a výsledky léčby se za poslední desetiletí změnily a zcela zásadně a významně zlepšily osud nemocných dětí s touto závažnou chronickou nemocí. Aktuálně se vývoj léčby směruje hlavně do manipulací a ovlivnění střevní mikroflory (mikrobiom) a využití speciálních enterálních výživových přípravků. Velkou nadějí jsou nové možnosti biologické léčby, založené na výzkumu nových protilátek, působících přímo na zánětlivé procesy u Crohnovy choroby.

 

DOTAZ: Je možné, aby i očkované dítě dostalo nemoc, proti které je očkované?

ODPOVĚĎ: V České republice se povinně očkuje proti devíti základním onemocněním. Očkování bezpochyby představuje nejmodernější a nejúčinnější nástroj prevence, který máme k dispozici. Důvodem, proč je povinné očkování důležité, je nutnost dosáhnout vysoké proočkovanosti v populaci, a chránit tak nejen očkované jedince, ale i ty, kteří ze zdravotních důvodů nemohou být očkováním chráněni přímo. Účinnost současných vakcín dosahuje až 99 %, pokud je jedinec očkovaný, pak by neměl onemocnět a tím nemoc přenášet, u neočkovaných pak onemocní a může nemoc přenášet. V medicíně bohužel není vše na 100 %, tak i očkované dítě v mimořádné situaci, kdy dojde ke snížení obranyschopnosti, může v situaci vysokého výskytu onemocnění být infikováno a v těchto mimořádných případech bývá bohužel i vysoké riziko závažných komplikací. Díky vysoké proočkovanosti se daří držet infekční nemoci pod kontrolou a omezuje se šíření bakterií a virů ve společnosti.

 

Zdroj: www.plzensky.denik.cz z 25.10.2018