Výzkum účinněji pomáhá v boji s rakovinou prostaty

Karcinom prostaty u nás je nejčastější nádorové onemocnění u mužů s více než 7000 nových onemocnění v ČR za jeden rok. Dobrou zprávou však je, že se sice pomalu, ale snižuje výskyt pokročilých a tedy smrtelných forem těchto nádorů. Zásluhu na tom má jistě i systematická práce odborníků ve FN Plzeň, kteří výsledky výzkumu rychle aplikují do praxe a nádor dokáží zachytit včas.

Největší šanci na vyléčení mají u karcinomu prostaty ti, u nichž je diagnóza stanovena brzo. „Mělo by se však zdůraznit, že u karcinomu prostaty existuje zvláštní situace, kdy se zbytečně velké procento pacientů podrobuje biopsii i v případech, kde jde o velice častou hyperplazii (nezhoubné zvětšení) prostaty a nejedná se o nádor. Hledali jsme správné měřítko, kdy ještě není pacient ohrožený nádorem, a tudíž ho stačí pouze pravidelně sledovat, nebo kdy je nádorem, dokonce závažným, ohrožený, a musí se proto jednat rychle. A to se nám ve spolupráci s urology plzeňské fakultní nemocnice podařilo,“ konstatuje náměstek pro vědu a výzkum prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.

 

Další krok vpřed

Od osmdesátých let minulého století se v klinické urologické praxi zjišťuje, zda má pacient nádor prostaty, krevním testem, stanovujícím prostatický specifický antigen (PSA). Nový marker PHI, se kterým v současnosti rovněž pracují urologové FN Plzeň, je dalším krokem vpřed. „PHI je takzvaný index zdraví prostaty. Také se nabírá z krve a pomáhá nám rozlišit nemocné na ty, které stačí dál sledovat jen pomocí s PSA a na ty, které budeme indikovat k biopsii,“ vysvětluje MUDr. Olga Dolejšová, Ph.D., FEBU, zástupce přednosty Urologické kliniky FN Plzeň pro výchovnou a vědeckou činnost. Váží si toho, že díky spolupráci s laboratoří imunochemické diagnostiky vedené Ondřejem Topolčanem, nasbírali v rámci České republiky největší objem dat a mohli tak vyvodit přesné závěry, jak marker PHI funguje a jak může urologům pomáhat. Také výsledky dosažené ve FN Plzeň vedly Všeobecnou zdravotní pojišťovnu k tomu, že vyšetření od začátku roku 2017 hradí.

Marker PHI napomáhá i v rozhodnutí o agresivitě nádoru, k předpokladům, jak se bude nádor dál vyvíjet. „To je velmi důležité v tom, že při lokalizovaném nádorovém onemocnění, ohraničeném pouze na prostatickou žlázu, můžeme nemocné lépe indikovat na různé podtypy zákroku. Dokážeme zjistit, zda jim můžeme šetřit nervově cévní svazky, a tím lépe zachovat erektivní funkce a více zabránit inkontinenci,“ zdůrazňuje Olga Dolejšová.

Letos už popáté se v listopadu FN Plzeň zapojila do celosvětové kampaně  MOVEMBER, upozorňující na nebezpečí karcinomu prostaty.

 

Biopsie kdy a jak

Možná přemýšlíte, že provést biopsii nemůže být nikterak složité a ptáte se, proč urologové hledají cesty, jak toto vyšetření co nejvíce omezit jen na skutečně nezbytné případy. „Biopsie se provádí speciální jehlou přes konečník. Pro muže může být určitým způsobem zatěžující a nepříjemná a navíc ne pokaždé se nám podaří na první pokus zastihnout ložisko karcinomu,“ přiznává Olga Dolejšová.

K dokonalému „zásahu“ bioptické jehly přímo do ložiska nádoru dnes urologům FN Plzeň pomáhá moderní technika.  „Od počátku roku 2017 máme k dispozici softwarové fúzní zařízení, které umožňuje v indikovaných případech udělat biopsii fúzí obou obrazů – magnetické rezonance a transrektální sonografie. Zavedenou sonografickou sondou do konečníku vidíme prostatu, skrz tuto sondu máme rovněž zavedenou bioptickou jehlu a tím, že se obrazy počítačově zpracují a spojí, můžeme přesně zacílit ložisko biopsie. Velice jsme si tento moderní diagnostický přístroj ve FN  Plzeň přáli, a naše očekávání se stejně jako ve světě potvrdilo,“ upozorňuje Ondřej Topolčan.  Novinkou je kombinace PET MRI s tracerem značkovačem PSAM (prostatický specifický antigen). PSAM se vychytá v nádorových buňkách rakoviny prostaty a pomocí celotělového vyšetření PET a MRI se stanoví naprosto přesně rozsah onemocnění. Tato metodika je v ČR a v okolních státech dostupná hlavně díky zástupci přednosty Kliniky zobrazovacích metod prof. MUDr. Jiřímu Ferdovi, Ph.D. pouze v Plzni.

Kdy je nutné navštívit urologa, aby provedl náběry na možný nádor prostaty? Samozřejmě okamžitě v případě, když se objeví nějaké symptomy, na prostatě je hmatná léze. A v ostatních případech? „Obecně je doporučováno podle evropských urologických standardů tam, kde někdo z blízkých příbuzných měl nádorové onemocnění prostaty, udělat první náběr na nádorové markery kolem 45 roku. V obecné populaci zhruba kolem 50 roku věku a podle výsledků se mohou další náběry odložit až o několik let. Celá řada nádorů prostaty zejména ve vyšším věku agresivní nejsou a někteří pacienti s nimi žijí léta, nikoliv na něj umírají,“ zdůrazňuje Olga Dolejšová.

           

Infobox:

Urologická klinika FN Plzeň poskytuje urologickou péči v plném rozsahu oboru nejen pro Plzeňský kraj, ale je vyhledávána pacienty ze všech částí republiky. Nosnými léčebnými programy jsou uroonkologie, léčba močových konkrementů (urolitiáza), benigní hyperplazie prostaty, močových infekcí, dětská urologie a další. Provádí se tu kompletní spektrum urologických operací včetně náročných uroonkologických výkonů s využitím moderních operačních metod. Pracovníci kliniky se pod vedením jejího přednosty prof. MUDr. Milana Hory, Ph.D., MBA intenzivně věnují vědecké práci a výzkumu.