Zdravé plíce ve FN

Klinika pneumologie a ftizeologie FN Plzeň 21. listopadu nabídla široké veřejnosti základní funkční vyšetření plic a současně upozornila návštěvníky na problematiku CHOPN - chronické obstrukční plicní nemoci. Série akcí Zdravé plíce pro život se v České republice koná u příležitosti Světového dne CHOPN. Odborníci Funkční diagnostiky této kliniky nabídli lidem spirometrické vyšetření plic poprvé minulý rok. Možnost funkčního vyšetření plic letos využilo 65 návštěvníků, lékaři odhalili různá onemocnění u 15 z nich. Těmto klientům bylo doporučeno vyšetření u odborného plicního lékaře.

CHOPN je onemocnění, která vzniká nejčastěji v souvislosti s kouřením.  Onemocnění nelze vyléčit. Jediný mechanismus, který jeho průběh zpomalí, je zanechání kouření. Inhalační léky příznivě ovlivní stav pacienta, jeho toleranci námahy, ale progresivní pokles plicních funkcí nikoliv.  Kuřákům klinika nabízí možnost objednat se do Centra po závislé na tabáku a pomáhá jim se tohoto škodlivého návyku zbavit.

Na fotografii všeobecné sestry Kliniky pneumologie a ftizeologie FN Plzeň: zleva Jiřina Karasová, Anna Pivoňková a Marcela Květoňová.