Výzkum ve fakultní nemocnici pomáhá v boji s rakovinou prostaty

Fakultní nemocnice Plzeň se aktivně  zapojuje do  kampaně Movember na podporu prevence rakoviny prostaty již pátým rokem. Důležitost prevence shrnuje přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.: „Karcinom prostaty je u nás nejčastějším onkologickým onemocněním. Pokud se nádor objeví včas, naděje pacienta na úplné vyléčení je dobrá. 10 % všech mužů onemocní karcinomem prostaty,  3 %  na něj zemřou,  13,5 % všech maligních nádorů v mužské populaci představuje právě karcinom prostaty.“

Tato nemoc je ročně v ČR diagnostikována  více jak u 7000 nových pacientů. Dobrou zprávou však je, že se snižuje výskyt pokročilých a tedy smrtelných forem těchto nádorů. „Velkou zásluhu na tomto trendu má jistě i systematická práce našich odborníků, kteří výsledky výzkumu rychle aplikují do praxe a nádor dokáží zachytit včas,“ vysvětluje ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.

Největší šanci na vyléčení mají u karcinomu prostaty ti, u nichž je diagnóza stanovena brzo. „Mělo by se však zdůraznit, že u karcinomu prostaty existuje zvláštní situace, kdy se zbytečně velké procento pacientů podrobuje biopsii i v případech, kdy jde o velice častou hyperplazii (nezhoubné zvětšení) prostaty a nejedná se o nádor. Hledali jsme správné měřítko, kdy ještě není pacient ohrožený nádorem, a tudíž ho stačí pouze pravidelně sledovat, nebo kdy je nádorem, dokonce závažným, ohrožený, a musí se proto jednat rychle. A to se nám ve spolupráci s urology plzeňské fakultní nemocnice podařilo,“ konstatuje náměstek pro vědu a výzkum prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.

Další krok vpřed

Od osmdesátých let minulého století se v klinické praxi zjišťuje nádor prostaty  krevním testem, stanovujícím prostatický specifický antigen (PSA). Nový marker PHI je dalším krokem vpřed. „PHI je tzv. index zdravé prostaty. Také se nabírá z krve a pomáhá nám rozlišit nemocné na ty, které stačí dál sledovat jen pomocí s PSA a na ty, které budeme indikovat k biopsii,“ vysvětluje MUDr. Olga Dolejšová, Ph.D., FEBU, zástupce přednosty Urologické kliniky FN Plzeň pro výchovnou a vědeckou činnost. Váží si toho, že díky spolupráci s laboratoří imunochemické diagnostiky vedené Ondřejem Topolčanem, nasbírali v rámci České republiky největší objem dat a mohli tak vyvodit přesné závěry, jak marker PHI funguje a jak může urologům pomáhat. Také výsledky dosažené ve FN Plzeň vedly Všeobecnou zdravotní pojišťovnu k tomu, že vyšetření je plně hrazeno pojišťovnou.

Marker PHI napomáhá i v rozhodnutí o agresivitě nádoru, k předpokladům, jak se bude nádor dál vyvíjet. „To je velmi důležité v tom, že při lokalizovaném nádorovém onemocnění, ohraničeném pouze na prostatickou žlázu, můžeme nemocné lépe indikovat na různé podtypy zákroku. Dokážeme zjistit, zda jim můžeme šetřit nervově cévní svazky, a tím lépe zachovat erektilní funkce a více zabránit inkontinenci,“ zdůrazňuje Olga Dolejšová.

Biopsie kdy a jak

K dokonalému „zásahu“ bioptické jehly přímo do ložiska nádoru dnes urologům FN Plzeň pomáhá moderní technika.  „Od počátku roku 2017 máme k dispozici softwarové fúzní zařízení, které umožňuje v indikovaných případech udělat biopsii fúzí obou obrazů – magnetické rezonance a transrektální sonografie. Zavedenou sonografickou sondou do konečníku vidíme prostatu, skrz tuto sondu máme rovněž zavedenou bioptickou jehlu a tím, že se obrazy počítačově zpracují a spojí, můžeme přesně zacílit ložisko biopsie. Velice jsme si tento moderní diagnostický přístroj ve FN  Plzeň přáli, a naše očekávání se stejně jako ve světě potvrdilo,“ upozorňuje Ondřej Topolčan.  Novinkou je kombinace PET MRI s tracerem značkovačem PSMA (prostatický specifický antigen). PSMA se vychytá v nádorových buňkách rakoviny prostaty a pomocí celotělového vyšetření PET a MRI se stanoví naprosto přesně rozsah onemocnění. Tato metodika je v ČR dostupná hlavně díky zástupci přednosty Kliniky zobrazovacích metod prof. MUDr. Jiřímu Ferdovi, Ph.D. pouze v Plzni.

 

A kdy  je nutné navštívit urologa? Samozřejmě okamžitě v případě, když se objeví nějaké varovné symptomy. Pokud  nádorové onemocnění měl někdo z rodiny, odborníci doporučují udělat první náběr na nádorové markery kolem 45. roku. V obecné populaci zhruba kolem 50 roku věku a podle výsledků se mohou další náběry odložit až o několik let.

FN Plzeň si velmi váží  všech mužů, kteří se zapojili do Movembru a  významně tím přispěli  k větší  informovanosti nejen u mužů, ale i žen.     

Na fotografii zleva: náměstek pro vědu a výzkum Ondřej Topolčan, přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky Jindřich Fínek, ředitel FN Plzeň Václav Šimánek, zástupce přednosty Urologické kliniky Olga Dolejšová.

  

Aktivní účastníci kampaně Movember. Na fotografii zleva: úsekový radiologický asistent Kliniky zobrazovacích metod Pavel Nedbal, ředitel FN Plzeň Václav Šimánek, vedoucí lékárny Bory Václav Pekárek.

 

Studentky Střední integrované školy živnostenské oholily kníraté tváře aktivních účastníků končící kampaně Movember.

 

Movember končí, účastníci jsou oholeni.