Seniorská obálka pomůže v tísni

 

Koncem listopadu připravila sociální pracovnice Oddělení sociální péče FN Plzeň Bc. Iveta Zimmermannová pro klienty Sociálního lůžkového oddělení zajímavou besedu s krajskou koordinátorkou Ministerstva práce a sociálních věcí Mgr. Irenou Kadlčíkovou. Ta představila ve FN Plzeň jako v prvním zdravotnickém zařízení Plzeňského kraje projekt Seniorská obálka. Tento projekt je zaměřen na zajištění potřebných informací pro složky Integrovaných záchranných složek v případech, kdy poskytují pomoc chronicky nemocným lidem vyššího věku v domácím prostředí, kteří se ocitli v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života. Senioři nebo zdravotně postižení lidé za případné pomoci svých blízkých nebo ošetřujícího lékaře vyplní do karty základní informace o svých lécích, alergiích, nemocech a uvedou kontakty na blízké osoby.  Obálka také může sloužit jako nosič informací pro sluchově, zrakově nebo jinak zdravotně postižené lidi. Vyplněnou I.C.E. kartu si umístí každý senior nebo zdravotně postižený ve své domácnosti na viditelné a snadno dostupné místo, nejlépe blízko vchodových dveří.