Stonožka přichází

 

  stonozka final3

Úspěšně navázaná spolupráce plzeňských lékařů a vědců na výzkumu zvážné choroby pokračuje

 

Plzeň, 14. 3. 2017 – Výzkumné centrum NTIS Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni a Dětská klinika Fakultní nemocnice Plzeň pokračují v úspěšně navázané spolupráci na vývoji aplikace, která bude napomáhat v diagnostice, léčbě, a především výzkumu Crohnovy choroby
u dětí. Také letos výzkum finančně podpoří hnutí Na vlastních nohou – Stonožka, které opět iniciovalo výtvarnou a literární soutěž dětí z mateřských, základních a středních škol z celé České republiky, tentokrát pod názvem „Medicína v historii“.

Crohnova choroba je nevyléčitelné chronické zánětlivé onemocnění různých částí trávicího traktu, provází pacienty téměř celý život a má kolísavý průběh, ve kterém se střídají období klidu a aktivity. Počet nemocných se bohužel každoročně zvyšuje. Lékaři z Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Plzni již testují základní verzi interaktivního softwaru, na jehož vývoji pracují výzkumníci z centra NTIS
a který je určen pro sběr a zpracování dat dětí se střevními záněty. Software bude dále schopen poskytnout statistické a  prognostické výstupy. Napomůže tak diagnosticko-léčebnému procesu
a zároveň bude kompatibilní s výzkumným záměrem plánované studie Dětské kliniky FN Plzeň, zabývající se novými léčebnými  postupy u Crohnovy choroby u dětí.

 „Loňský ročník soutěže  ukázal obrovskou solidaritu dětí v celé naší zemi a všichni jsme byli mile překvapeni, jak úžasná výtvarná díla přišla do fakultní nemocnice, dětská fantazie nezná mezí.  Spojení lékařského výzkumu a inovativních informačních technologií již nyní  přináší  cenné poznatky
k dosavadním možnostem léčby a doufám, že i letošní  spolupráce s dětmi pomůže k dalšímu mílovému kroku v pomoci nemocným ,“
uvádí  ředitel FN Plzeň Václav Šimánek

„Zapojení dětí do soutěže pro ně může být dobrou inspirací v tom, aby jejím prostřednictvím objevily krásu vědy a jednou třeba i přispěly k vývoji nových moderních metod léčby – tak, jak nyní přispívá Západočeská univerzita v Plzni díky jejím světově uznávaným odborníkům,“ dodal rektor Miroslav Holeček.

V loňském roce děti zasílaly do soutěže výtvarné a literární práce na téma „Věda, která léčí“ a školy uspořádaly tzv. Stonožkové týdny. Při tradiční prosincové bohoslužbě v katedrále sv. Víta tak předala prezidentka hnutí Stonožka Běla Jensen zástupcům univerzity a nemocnice šek na 500 000 korun.

I letošní rok pokračuje zapojením dětí všech škol do výtvarné či literární soutěže. Své práce mohou posílat  do 30. června do FN Plzeň k rukám mluvčí nemocnice Gabriely Levorové a předání hlavních cen proběhne v Arcibiskupském paláci v Praze 1. prosince.

Hlavní heslo hnutí Stonožka „Nikdy nejsi sám“ znovu pomůže přiblížit dětské pacienty k jejich zdravým vrstevníkům a naopak. Zakladatelka hnutí Běla Jensen k projektu říká: „Minulý stonožkový rok vyzval děti,  aby  pomohly svým nemocným kamarádům, a to se podařilo v plné míře. Každá koruna z předané částky  již v této chvíli přináší naději pro nemocné s Crohnovou chorobou. Do letošního  ročníku ´Medicíny v historii´ plánujeme zapojit  i odvážné dětské pacienty. Pokud budeme úspěšní, v budoucnosti představíme veřejnosti knížku, ve které  sami pacienti přiblíží svůj život s touto nevyléčitelnou nemocí.“

 

Hnutí Na vlastních nohou – Stonožka je humanitární a mírová organizace, v níž děti pomáhají jiným dětem. Bylo založeno roku 1990 Češkou žijící v Norsku, paní Bělou Jensen. V hnutí se angažují tisíce dětí a stovky učitelů v českých školách, finanční prostředky získávají organizováním Stonožkových týdnů či pořádají prodejní výstavy, sbírky, koncerty a jiná vystoupení na pomoc nemocným
a postiženým dětem v ČR i v jiných zemích světa. Stonožkové hnutí má své patrony mezi významnými světovými i českými osobnostmi. Mezi nejznámější patří kardinál Dominik Duka OP, bývalý generální tajemník NATO George Robertson a dlouhodobým partnerem je Generální štáb Armády ČR.

Více informací je k dispozici na stránkách www.stonozka.org.

 

 

Kontaktní osoby:

 

Kamila Kolářová, tisková mluvčí ZČU                                                                               

tel.: 377 63 1007, 606 745 215, e-mail: kolaro@rek.zcu.cz

Gabriela Levorová, tisková mluvčí FN Plzeň

tel.: 377 402 289, 702 204 497, e-mail: levorovag@fnplzen.cz       

Běla Gran Jensen, prezidentka hnutí Na vlastních nohou – Stonožka

tel. 721 12 15 18, e-mail bela@online.no  

 

 stonozka final3                                                                              

Hnutí Na vlastních nohou Stonožka

Fakultní nemocnice Plzeň

Západočeská univerzita -  Fakulta aplikovaných věd

 

vyhlašují výtvarnou a literární soutěž

MEDICÍNA V HISTORII

Odborníci ze Západočeské univerZity v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň spolupracují na výzkumu závažné nemoci -  Crohnovy  choroby. Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka se rozhodlo tento výzkum podpořit. Děti psaly a malovaly na téma „Věda, která léčí“ a udělaly stonožkové týdny. Výsledek byl úžasný. 2. prosince 2016 v katedrále sv. Víta bylo předáno 500.000 korun na výzkum závažné choroby.

Soutěž je určena žákům MŠ, ZŠ, ZUŠ, SŠ i VŠ.

Téma:    MEDICÍNA V HISTORII

Soutěž má 2 části - výtvarnou a literární.

LITERÁRNÍ ČÁST

Kategorie:

  1. kategorie /7 – 11 let/
  2. kategorie /12 - 15 let/
  3. kategorie /16 – 24 let/

 

Slohové útvary: vyprávění, pohádka, povídka, esej, úvaha ...

VÝTVARNÁ ČÁST

Kategorie:

  1. kategorie /do 7 let/
  2. kategorie /8 – 11 let/
  3. kategorie /12 - 15 let/
  4. kategorie /16 – 24 let/

 

Výtvarné techniky: kresba, malba, grafika, kombinovaná technika, keramika a ostatní výtvarné disciplíny.

Termíny:

Práce zasílejte do 30. června 2017 na adresu:

Fakultní nemocnice Plzeň

Mgr. Gabriela Levorová, mluvčí FN Plzeň

Edvarda Beneše 13, 301 00 Plzeň

 

 

Odborná porota složená z výtvarníků, výtvarných pedagogů a zástupců ZČU, FN Plzeň a hnutí Stonožka bude hodnotit výtvarná díla v měsíci červenci. Literární porota bude hodnotit literární práce také v červenci.

Předání hlavních cen proběhne v Arcibiskupském paláci po slavnostní mši v katedrále sv. Víta 1. 12. 2017.

Popis prací:

na každém výtvarném či literárním díle musí být napsáno:

jméno, příjmení a věk autora

adresa školy

jméno pedagoga

 

Ocenění:

Nejlepší práce budou oceněny diplomy, čestnými uznáními a pamětními listy.

Novinkou letošního roku je Cena pedagogovi za vynikající práci s žáky a studenty.

 

Hlavní ceny:

Cena Běly Gran Jensen

Cena Jeho Eminence Dominika kardinála Duky

Cena ředitele FN Plzeň MUDr. Václava Šimánka, Ph.D.

Cena rektora ZČU doc. Dr. RNDr. Miroslava Holečka

Cena děkanky FAV ZČU Doc. Dr. Ing. Vlasty Radové

Cena přednosty Dětské kliniky FN Plzeň prof. MUDr. Josefa Sýkory, Ph.D.

Cena JUDr. Jaroslava Svejkovského, AK Svejkovský, Kabelková, Šlauf a spol.

 

Autoři nejlepších děl budou oceněni.

 

Žáci vítězných škol budou mít možnost prohlídky zajímavých výzkumných pracovišť Fakultní nemocnice Plzeň a Fakulty aplikovaných věd Západočeské university.

 

Velmi se těšíme na díla, ve kterých mysl mladého člověka ztvární představu o medicíně  a její historii  a doufáme, že i touto soutěží našim potomkům přiblížíme medicínu,  vědu a výzkum jako nepostradatelnou součást našich životů.

Upozornění:

Doručením děl na výše uvedenou adresu účastník soutěže (resp. jeho zákonný zástupce) souhlasí s organizačními podmínkami této soutěže, zejm. projevuje souhlas s tím, že dnem doručení se výlučným vlastníkem všech zaslaných děl stává hnutí Na vlastních nohou - Stonožka bez nároku na jakékoliv protiplnění ze strany účastníka soutěže a že díla nebudou vracena. Dále souhlasí s tím, že hnutí Na vlastních nohou - Stonožka může s těmito díly volně nakládat, zejm. je převést na jinou osobu, a to i za úplatu za podmínky, že tento výtěžek bude výlučně použit na činnost tohoto hnutí.

Běla Gran Jensen

prezidentka  hnutí Na vlastních nohou – Stonožka

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Koncert pro Stonožku

 

Foto. Milan Svoboda

Základní umělecká škola Třemošná pořádala  12. března 2017 v Kulturním domě v Záluží Koncert pro Stonožku. Účastníky pozdravil plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub, který si vzal patronát nad projektem na podporu výzkumu léčby Crohnovy nemoci, společně s prezidentkou hnutí Stonožka paní Bělou Jensen.

 

Kulturní zážitek byl velkolepý, potlesk nebral konce. Posluchači byli uchváceni vystoupením orchestru Tremolo pod vedením Dalibora Bárty a pěveckého sboru Arnicor pod vedením Jarmily Žižkové, ředitelky ZUŠ Třemošná.

 

Součástí charitativního koncertu byl prodej obrázků, které namalovaly děti z místní i okolních mateřských škol a konec večera byl završen vyhlášením částky, kterou všichni zúčastnění přispěli na výzkum Crohnovy choroby. Hnutí „Na vlastních nohou“ Stonožka převezme od organizátorů více jak 19 tisíc korun.

 

Děkujeme

stonozka final3

   

  Na fotografii zleva: Mons. Tomáš Holub, prezidentka hnutí Na vlastních nohou – Stonožka, paní Běla Jensen          

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Foto: Milan Sovoboda                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Stonožkové děti prozkoumaly univerzitní laboratoře

 https://info.zcu.cz/image?obrazek=2678&type=crop

Virtuální realita, robotičtí artisté či dron čekaly 16. února 2017 na školáky z pražské Základní školy Kladská, která spolupracuje s hnutím Na vlastních nohou - Stonožka.

Páťák Hynek soustředěně sleduje čtyři vypínače v rozích velikého přístroje. Pokaždé, když se v některém z rohů rozsvítí světlo, rychle hmátne po vypínači. Za chvíli se dozví, jak je na tom s rychlostí svých reakcí. „520 milisekund,“ vyhodnocuje jeho reakční dobu Pavel Šnejdar, student inženýrství na katedře informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. „Rekord je okolo 300 milisekund, ale reakční doba se mění podle toho, kolik je ti let. Tvému věku odpovídá zhruba těch pět set, takže paráda,“ chválí školáka.

Hynek Lambl dorazil spolu s dalšími 46 dětmi ze Základní školy Kladská v Praze na Vinohradech. Skupina školáků od 11 do 15 let „dostala“ výlet na plzeňskou univerzitu jako odměnu za práci pro školu, píli a dobré výsledky v prvním pololetí. Vinohradská škola se však na univerzitě neocitla náhodou. Dlouhodobě totiž spolupracuje s hnutím Na vlastních nohou – Stonožka a loni se také zapojila do výtvarné soutěže „Věda, která léčí“, vyhlášené v rámci společného projektu Stonožky, Západočeské univerzity v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň. Děti z celé republiky v ní výtvarně či slohově vyjádřily, jak si představují vědu ve 22. století. Podpořily tak spolupráci vědců a lékařů na vývoji aplikace, která bude pomáhat v diagnostice, léčbě, a především výzkumu Crohnovy choroby u dětí, chronického zánětlivého onemocnění různých částí trávicího traktu. Děkan fakulty aplikovaných věd Miroslav Lávička pozval školy zapojené do soutěže, aby se přijely podívat do moderních laboratoří, kde probíhá mimo jiné zmíněný výzkum pro fakultní nemocnici. Jako první přijala pozvání právě ZŠ Kladská, a tak se ve čtvrtek 16. února prostory fakulty, jindy ve zkouškovém období ztichlé a téměř prázdné, rozezněly dětskými hlasy, výkřiky a pobíháním.

Plno bylo zejména na chodbě před velkými posluchárnami, kde připravily hravé expozice katedry fyziky, matematiky a mechaniky. Chlapci a děvčata si zde mohli prohlédnout třeba tepelné zrcadlo a další unikátní materiály, zjistit princip kyvadla pomocí míče zavěšeného na ocelovém lanku či zastřílet si ze speciálního luku z kompozitního materiálu. U kluků vzbudil velký zájem vystavený dron. Ten představili pracovníci plzeňského centra Dronet, které s fakultou spolupracuje mimo jiné na novém certifikátovém programu Technologie pro bezpilotní létání.

Školáci se podívali také do několika laboratoří. Na katedře informatiky a výpočetní techniky je nadchla virtuální realita, když si za pomoci speciálních brýlí zkusili malovat do prostoru různé 3D objekty. Další zatím objevovali možnosti interaktivního pískoviště se speciálním senzorem Kinect. V neurolaboratoři si mohli otestovat rychlost svých reakcí pomocí rukou i nohou¨a nechat si změřit mozkovou aktivitu. Na katedřekybernetiky na ně čekali robotičtíartisté – míč balancující na hraně, inverzní kyvadlo či robot jménem Alice, který si umí sám podat kovovou kuličku a vhodit ji na kuličkovou dráhu.

A co mělo největší úspěch? „Nejvíc se mi líbilo testování rychlosti reakcí,“ pochvaluje si Katka M. z deváté třídy. „A mně virtuální realita a měření mozkové aktivity,“ doplňuje ji páťák Hynek. „Kdo ví, třeba se tu s nimi za pár let zase potkáme – už ne jako s návštěvníky, ale jako se studenty Západočeské univerzity,“ usmívá se proděkan fakulty Pavel Baroch, který pro děti exkurzi zorganizoval.

https://info.zcu.cz/image?obrazek=2669&type=hlavnihttps://info.zcu.cz/image?obrazek=2673&type=hlavni

https://info.zcu.cz/image?obrazek=2674&type=hlavni

 

Děti pomohly dětem

Děti z výtvarné dílny Barevný domeček a uměleckých kroužků DDM Monet za podpory starosty Milana Maruštíka městské části Praha 12 spolupořádaly 14. února 2017 dobročinnou akci. Děti darovaly peníze z prodeje vlastnoručně vyrobených užitečných dílek hnutí Na vlastních nohou – Stonožka a několikaměsíční výtvarný projekt Dětskému centru při Thomayerově nemocnici.

Starosta podpořil dobročinné akce kreativní dílny Barevný domeček a uměleckých kroužků DDM Monet. „Jsem velmi potěšen, že takové akce, které rozvíjejí sociální cítění dětí a výchovu k odpovědnosti a pomoci, mohu podporovat. Děti se úžasně staraly o to, aby co nejvíce přispěly a mohly darovat co nejvyšší částku,“ chválí Milan Maruštík: „Takové projekty považuji za velmi důležité, proto je buď sami pořádáme, nebo aktivně pomáháme jejich realizaci. Jsem rád, že u nás máme aktivní lidi, kteří do nich zapojují i děti. Budeme dál spolupracovat a již se těším na další podobné akce,“ uzavřel starosta.

 14

Na fotografii zleva: Prezidentka hnutí Na vlastních nohou – Stonožka, paní Běla Jensen, ředitelka Dětského centra při Thomayerově nemocnici MUDr. Jaroslava Lukešová, Starosta městské části Praha 12 pan Milan Maruštík, lektorka a hlavní iniciátorka dobročinné akce Iva Svobodová.

Prezidentka hnutí Na vlastních nohou – Stonožka, paní Běla Jensen, převzala výtěžek z prodeje výrobků dětí, které přiopravily zápisníky, záložky, květináče, obaly na mobily a další užitečné věci. Podařilo se tak nakonec získat 3.236 korun: „Velice děkuji dětem za jejich úsilí a to, že se rozhodly pomáhat jiným dětem, které se nemají tak dobře. Mohou být hrdé, že již ve svém věku dokázaly pomoci. Celou částku předáme na výzkum léčby Crohnovy choroby, kterou bohužel trpí i děti. Již vloni jsme předali na výzkum 500 tisíc korun,“ uvedla Běla Jensen. Věci se prodávaly v prostorách Viničního domku, kde zároveň probíhala výstava dětských obrázků.

  14

 

Vystaven byl i Velký pohádkový hrad, který děti z výtvarné dílny Barevný domeček se svojí lektorkou a hlavní iniciátorkou dobročinné akce Ivou Svobodovou tvořily několik měsíců. Tento hrad nakonec předaly i s dalším výtvarným materiálem ředitelce Dětského centra při Thomayerově nemocnici MUDr. Jaroslavě Lukešové. „Jsem velmi ráda, že jste si na naše centrum vzpomněli, uvítáme jakoukoliv podporu. Děti, které u nás využívají speciální péči, tento krásný pohádkový hrad a možnost ho dál rozšiřovat a tvořit velmi ocení,“ uvedla paní doktorka Lukešová.