Novinky v diagnostice rakoviny kůže

Odborníci Dermatovenerologické kliniky FN Plzeň nabádají širokou veřejnost: „I v zimě může rakovina kůže propuknout, tato nemoc není pouze letním onemocněním. Pokud máte sebemenší podezření, že Vaše znaménko jeví jakoukoli změnu, přijďte na vyšetření.“

V  těchto dnech lékaři Dermatovenerologické kliniky začali používat novou speciální technologii používanou v diagnostice melanomu, což je nejzávažnější forma rakoviny kůže. Podrobnosti vysvětluje přednosta kliniky prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc.: „Pacienty s melanomem a různými pigmentovými névy (lidově „znaménka“) vyšetřujeme ve specializované poradně. V loňském roce jsme provedli téměř 3 tisíce vyšetření a melanom jsme našli u 218 pacientů. Ke zpřesnění diagnostiky používáme dermatoskopické přístroje, které zvětší nález a umožní detailní analýzu změn. Významným krokem vpřed je ale zdokonalení dermatoskopického vyšetření v tom smyslu, že kožní nálezy lze sledovat současně z více ambulancí na počítačové síti a obrazy zachovat. A další významnou novinkou, kterou máme nyní k dispozici je celotělový skener. Jde v podstatě o dvě věci: jednak zdokonalení původního dermatoskopického vyšetření a o zcela nové celotělové vyšetření pomocí skeneru. Zdokonalený digitální dermatoskop jsme mohli zakoupit díky sponzorskému daru, který věnoval pan Mgr. Tomáš Drápela z výtěžku z hudebního setkání. Celotělový skener v pořizovací hodnotě 471 tisíc zakoupila nemocnice z vlastních zdrojů.“

Skener pořídí digitální celotělovou fotografii a díky speciálnímu softwaru vyhodnotí změny      a v časovém odstupu porovná nálezy. Další výhody popisuje doc. MUDr. Tomáš Fikrle, Ph.D.: „Toto vyšetření je vhodné pro pacienty, kteří mají velké množství znamének, nemocných  s více jak 100 znaménky registrujeme velké množství. Tato nová technologie digitálně „překryje“ 2 fotografie pořízené v časovém odstupu a odhalí případné změny ve velikosti, barvě a ohraničení, a tím pomůže včas odhalit vznikající melanom“.

 

Počty nemocných s diagnostikovaným melanomem se každoročně zvyšují. Důležitost prevence připomíná ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.: „Névovou poradnu Dermatovenerologické kliniky navštěvují pacienti z celého regionu a tato technologie přináší nejen významné zpřesnění diagnostiky, ale zároveň i vyšší komfort v péči pro naše pacienty. Melanom může být příčinou úmrtí nemocného, a to i v mladém věku, a proto jeho včasné zjištění a chirurgické odstranění jsou dvě nejvýznamnější věci pro další život pacientů s touto kožní rakovinou. Jsem rád, že lékaři Dermatovenerologické kliniky dosahují v této oblasti výborných výsledků, patří k naší špičce.“