FN Plzeň je finančně zdravá

Společnost HealthCare Institute (HCI) předložila výsledky celostátního projektu „Nemocnice ČR 2016“, který byl realizován v období od 1.února do 31.srpna a bylo do něj zapojeno 155 nemocnic s akutními  lůžky z celé České republiky. V kategorii Finanční zdraví fakultních nemocnic obhájila FN Plzeň 1.místo.

Pro posouzení finančního zdraví byly aplikovány jednotné poměrové ukazatele a jednotné váhy pro obě skupiny nemocnic, kterými jsou nemocnice obecné, nemocnice fakultní a přímo řízené. Celkem  bylo finanční zdraví hodnoceno  u 95 (loni 86) nemocnic.

.

Finanční zdraví bylo hodnoceno dle těchto struktur:

·         má dostatek prostředků na úhradu svých závazků

·         není předlužená

·         hradí své závazky v přiměřeném čase

·         financuje dlouhodobý majetek z dlouhodobých zdrojů

·         investuje do svého majetku

·         je vybavena dlouhodobým majetkem umožňujícím poskytovat kvalitní zdravotní péči (co nejnovějším)

 

·         dokáže adekvátně odměnit svůj personál