Nová modrá posluchárna pro studenty medicíny

Lékařská fakulta v Plzni 11. ledna slavnostně otevřela Modrou posluchárnu, která je po Biomedicínském centru a budově teoretických ústavů další částí nově budovaného kampusu na Lochotíně. Nové posluchárně, vystavěné v letech 2015-2016, požehnal za účasti rektora Univerzity Karlovy prof. Tomáše Zimy a děkana Lékařské fakulty v Plzni prof. Borise Kreuzberga biskup plzeňské diecéze Tomáš Holub. Špičkově vybavená Modrá posluchárna s kapacitou 200 míst je součástí plánovaného Univerzitního medicínského centra, tzv. UniMeC – kampusu Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy, do nějž by se výhledově měla přestěhovat celá fakulta. Ta je dnes roztroušena v převážně historických budovách v různých částech Plzně.

Nová stavba, navazující na budovu teoretických ústavů, je dílem architekta Daniela Němečka. Modrá posluchárna, vybavená moderní audiovizuální technikou, získala své jméno podle barvy, převažující v interiéru. Kromě posluchárny je součástí nové stavby také jídelna pro více než 50 osob. Celková dotace z prostředků státního rozpočtu činila 51, 6 milionu Kč, vlastní zdroje Univerzity Karlovy pak 2, 4 milionu Kč. Stavba začala 24. 9. 2015 a kolaudace se uskutečnila v listopadu 2016.

V Modré posluchárně bude probíhat výuka budoucích lékařů, kterých v Plzni studuje více než 2000 (z toho je kolem 500 zahraničních studentů), příležitostně se zde také budou konat semináře a konference. „Novou posluchárnu využijeme především k přednáškám pro studenty magisterských studijních programů. Velkou výhodou celého kampusu je bezprostřední sousedství s Fakultní nemocnicí Plzeň, kde probíhá velká část výuky vyšších ročníků,“ říká prof. Kreuzberg. „Doufáme také, že zvyšující se komfort při výuce zase o něco zvýší prestiž Plzně jako univerzitního města.“

Radost z nových prostor pro výuku studentů má i ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.: „Modrá posluchárna je krásným místem, modernizace lékařské fakulty v lokaci Lochotín zapadá do celkové koncepce rozvoje fakultní nemocnice."

 Na fotografii zleva: náměstek ministryně školství pro řízení sekce operačních programů Václav Velčovský, spoluautor architektonického návrhu posluchárny Daniel Němeček, ředitel FN Plzeň Václav Šimánek, děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy Boris Kreuzberg a  rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima

 

Posluchárně žehná biskup plzeňské diecéze Tomáš Holub.