Spokojenost výrazně napomáhá při léčbě

V měsíci říjnu 2016 již jedenáctým rokem pokračovalo šetření  spokojenosti pacientů na lůžkových odděleních a klinikách v rámci projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ. Fakultní nemocnice Plzeň pokračuje v růstovém trendu posledních tří let a dosáhla nového maxima hodnoty spokojenosti pacientů. Mimořádný výsledek roku 2015 (84,0 %) se podařilo loňským šetřením zvýšit na hodnotu 84,8 %.

Ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. dodává: „Toto pravidelné sledování spokojenosti  je pro vedení nemocnice a jednotlivých pracovišť  velmi důležité,  zpětná vazba ukazuje slabiny či naopak. Velmi si vážíme toho, že jsou pacienti se službami a péčí naší nemocnice dlouhodobě spokojeni, že nás stále vyhledávají a svěřují se do péče našich odborníků. Tento trend potvrzují  i čísla počtu ošetřených pacientů, v roce 2016 bylo u nás ošetřeno více jak 1, 027 mil. nemocných.“  FN Plzeň tímto šetřením potvrdila skutečnost, že dlouhodobě patří k nejlépe hodnoceným zdravotnickým zařízením v zemi, která jsou zařazena do nejvyššího ratingového pásma „A+“. O tom se může odborná i laická veřejnost přesvědčit na portálu www.hodnoceni-nemocnic.cz.

Pacienti, hospitalizovaní v rámci FN Plzeň více než 1 noc, odpovídali na otázky řazených do osmi hlavních kategorií: Přijetí pacienta do nemocnice; Respekt, ohled, úcta k pacientovi; Koordinace a integrace péče o pacienta; Informace, edukace a komunikace s pacientem; Tělesné pohodlí pacienta; Citová opora a zmírnění strachu a úzkosti pacienta; Zapojení rodiny a blízkých do péče o pacienta; Propuštění a pokračování péče o pacienta

V daném šetření se všech osm klíčových indikátorů spokojenosti  mírně zlepšilo. Statisticky významného zlepšení ve srovnání s předchozím rokem dosáhla chirurgická oddělení A i B a Klinika ortopedie a traumatologie. K dalšímu zlepšení došlo také v obou hlavních profesních skupinách – sester i lékařů, u sester je navíc toto zlepšení statisticky významné. Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Ing.Bc. Andrea Mašínová, MBA sestřičky chválí: „Tento nárůst spokojenosti mne těší o to více, že jsme v období  určitého personálního nedostatku, sestry vypomáhají na jiných než mateřských pracovištích , jejich práce je opravdu často velmi fyzicky a psychicky náročná.“

Pacienti při příjmu hodnotí kladně krátkou dobu při čekání na lůžko a zlepšila se čistota toalet a sprch. Nepodařilo se zvýšit „znalost ošetřujícího lékaře“ a díky probíhajícím rekonstrukcím se zhoršilo hodnocení nočního hluku. Nejvyšší spokojenost je se zapojením rodiny a propuštěním a pokračování péče. Naopak nižší spokojenost oproti průměru vyjadřují pacienti s tělesným pohodlím a citovou oporou.

Souhrnnou spokojenost popisuje doc. MUDr. Eduard Kasal, náměstek pro léčebně preventivní péči: „Celková spokojenost je nejvyšší na Klinice pracovního lékařství, Neurorehabilitaci interního oddělení a Klinice ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí A. Ve srovnání  s rokem 2015 se souhrnná spokojenost nejvíce zvýšila na Klinice ortopedie a traumatologie C, Gynekolog.-porod.klinice  GIA a Chirurgickém oddělení B.“

Celková průměrná spokojenost s personálem je vysoká a činí u sester 86 % a u lékařů 83 %. Ve vzorku pacientů bylo 53 % žen, 10% pacientů ve věku do 30 let a 34 % pacientů přijatých neplánovaně jako akutní případy.

Ředitel Václav Šimánek toto hodnocení uzavírá: „Jsme si vědomi, že s přirozeně rostoucími nároky pacientů je nutné zvyšovat  kvalitu péče.  Dorůstají generace, které budou vyžadovat služby a komunikaci s personálem zdravotnických zařízení na nejvyšší úrovni. A právě  zavádění nových technologií, moderních léčebných či ošetřovatelských metod a hlavně  denní poctivá práce našich zaměstnanců napomáhá  k tomu, že naše nemocnice má  dobrou pověst   i za hranicemi našeho regionu  a všem pracovníkům za tento výsledek upřímně děkuji.