FN Plzeň v roce 2017

Připravované  akce v letošním roce ve  FN Plzeň přinesou velký komfort pro pacienty i zaměstnance. Rozsáhlá rekonstrukce centrálního příjmu v lochotínském areálu, dokončení parkovacího domu, výstavba nového psychiatrického pavilonu, další potřebné kroky při výstavbě pavilonu chirurgických oborů, významná obměna lůžkového fondu  a velké investice v přístrojovém vybavení. Tento stručný popis nejdůležitějších akcí nastínil ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. a dodává: „Řada investic je spolufinancována  Evropskými fondy, státním rozpočtem a nemalý podíl hradí fakultní nemocnice z vlastních zdrojů. Letošní rok posune nemocnici výrazně dopředu, v mnoha ohledech změní svou tvář.“

Podrobnosti přidává náměstek pro investice a centrální nákup Ing. Libor Svoboda: „První akcí, která z části pozmění dispozice lochotínského areálu, je přestavba Centrálního příjmu přístavbou před stávající budovu. Zdvojnásobíme počet velmi přehlcených ambulancí, zvětší se čekárny a rozšíří se stávající chodby. Zároveň vyšetřování pacientů urychlí i nová rentgenová pracoviště, která budou situována přímo na centrálním příjmu. S rekonstrukcí bychom rádi začali v první polovině letošního roku. Předpokládané náklady činí cca 94 milionů korun, 70% financí bude zajištěno ze státního rozpočtu.“

Dalším významným mezníkem dobrého fungování celé FN Plzeň bude otevření nového parkovacího domu, které proběhne počátkem letních prázdnin. „Mnoho let  neutuchající situace s parkováním trápila nejen pacienty, ale i samotné zaměstnance, tzv.parkovací desetiminutovky deptaly tisíce řidičů,“ říká ředitel Václav Šimánek a doplňuje, „léta kritizovaný parkovací kolaps  vyřeší  4 patrová budova, posazená do travnatého svahu vedle stravovacího provozu. Nabídneme zaměstnancům 400 parkovacích míst, budou moci „suchou nohou“ přejít na pracoviště a zároveň se uvolní stání pro pacienty v areálu nemocnice.“

 

Pacient je prvořadý

V rámci vypsaného projektu reformy psychiatrické péče budou mít pacienti Psychiatrické kliniky v brzkých letech nové komfortní prostředí. Výstavba nového pavilonu Psychiatrické kliniky v předpokládané hodnotě cca 340 mil.korun  bude financována ze 100%  z Evropských fondů. Ředitel Václav Šimánek upřesňuje: „Dnes se Psychiatrická klinika s kapacitou 70 lůžek nachází ve dvou poschodích interního pavilonu v lochotínském areálu. Nová, moderní   a vzdušná budova nabídne jedno a dvoulůžkové pokoje  a vyšší komfort pro pacienty i personál.“

A nejen nové stavby, ale posun v péči o pacienta přináší i nové moderní přístrojové vybavení. V rámci dvou projektů z výzvy IROP „Návazná péče“ pořídí nemocnice nové přístrojové vybavení v hodnotě cca 200 milionů korun a průřezově celou nemocnicí bude obnoven lůžkový fond v počtu  800 lůžek.

Nezapomínáme na stravu

Stravovací  provozy  fungují v obou areálech samostatně. Denně je v borském areálu  připraveno cca  500 celodenních jídel  pro pacienty, 450 obědů pro zaměstnance  a lochotínský stravovací provoz zajišťuje stravu pro 800 pacientů a obědy pro cca 1200 zaměstnanců. A právě investice   60 milionů korun zajistí rekonstrukci staršího stravovacího provozu na Borech.

Finančně zdravá nemocnice

Hospodaření v loňském roce bylo pozitivní a nejzásadnější položky popisuje ekonomický náměstek Ing. Viktor Wendler: „V roce 2016 byl obrat naší nemocnice 5,948 miliardy korun, největšími náklady jsou již tradičně spotřeba materiálu a mzdové náklady. Jako již mnoho let   i letos předpokládáme vyrovnané, mírně plusové hospodaření a celkový objem investic je rekordní, plánujeme jej ve výši 980 milionů korun.“

 

Čísla roku 2016:

Ve FN Plzeň pracovalo ke konci loňského roku celkem 4 480 zaměstnanců, z nich se o pacienty staralo 899 lékařů a zubních lékařů a dalších 1 598  všeobecných sester  a porodních asistentek.

Průměrná mzda se ve fakultní nemocnici vyšplhala na 39 691 Kč, v roce letošním je předpokládán nárůst na 42 324 Kč. Celkový obrat nemocnice v roce 2015 činil 5 948 miliardy korun.

Loni zde bylo hospitalizováno 70 659 pacientů na 1 729 lůžkách. Počty ambulantních ošetření se zvýšily  na  1 027 511 a ve zdejší porodnici  přišlo na svět 3 101 dětí (chlapci jsou v mírné převaze   - 1642 kluků oproti 1459 holčičkám).

Letecký snímek současného  lochotínského areálu.

Letecký snímek současného borského areálu.

Letecký snímek současného borského areálu - budovy bývalé vojenské nemocnice.