70.000 potenciálním dárcem kostní dřeně je student lékařství

Hematologicko-onkologické oddělení FN Plzeň bylo 28. února 2017 místem,  které přivítalo  jubilejního 70 000. potenciálního dárce kostní dřeně. Sedmdesátitisícím  zapsaným dárcem je 25letý František Lepič  z Tlučné, student 6.ročníku Lékařské fakulty UK v Plzni. Součástí registrace  v Českém národním registru dárců dřeně je také  odběr malého vzorku krve a  pohovor  s lékařem.

František Lepič prostřednictvím webových stránek v druhé polovině února zaslal přihlášku do registru a od posledního dne měsíce února je připraven svým dárcovstvím napomoci v léčbě hematologicko-onkologickému pacientovi.

 FOTO: ČNRDD Student lékařství František Lepič při odběru