Chirurgičtí pacienti mají komfortní prostředí

Lochotínská i borská část FN Plzeň nabízí chirurgickým pacientům stále vyšší komfort. Lékaři  Chirurgického  oddělení v borském areálu FN Plzeň  operují v nově zrekonstruovaných prostorách, operační sál  prošel  rozsáhlou rekonstrukcí za 6 mil.korun.

Dalším místem, které přineslo zásadní proměnu lochotínského areálu, je vchod B, místo, kterým vstupují denně tisíce návštěvníků fakultní nemocnice a zároveň i chirurgičtí pacienti. Ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. dodává: „Rekonstrukce v řádu 20 mil.korun přinesla našim návštěvníkům vzdušné komfortní prostředí jak na chirurgické ambulanci, tak i v jednom z nejfrekventovanějším vchodu  do lochotínského areálu naší nemocnice.“

Rozsáhlá rekonstrukce změnila dispozice celého traktu ve vchodu B. Díky úpravám budou ambulovat dva lékaři současně a tím dojde k výraznému zkrácení čekací doby před ošetřením. Zároveň v rámci nového ambulantního traktu je  k dispozici pokoj, na kterém jsou  2monitorovaná lůžka pro akutní ošetření (např.při podání infuzních  přípravků) nemocných bez nutnosti jejich hospitalizace. Samozřejmostí je příjmová recepce a vybavení pro rodiče s malými dětmi.

Nové prostory vchodu B, chirurgické ambulance.